PC Talk – Cách sử dụng chức năng Freeze của Excel để giữ nguyên một số dòng hoặc một số cột đặt biệt trong khi các vẫn cuộn các dòng hoặc cột khác.

blurb

Đoạn hội thoại sau sẽ giải quyết giúp bạn một vẫn đề thường gặp khi làm việc với một bảng dữ liệu quá rộng hoặc quá dài khiến bạn luôn phải dùng chức năng cuộn màn hình. Bạn sẽ biết cách để giữ nguyên một số dòng và một số cột quan trọng để bạn có thể luôn nhìn thấy thông tin ở trong những dòng hoặc cột này.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif

Dòng trên cùng hoặc cột đầu tiên ở phía bên trái của bảng luôn bị ẩn đi mỗi khi tôi cuộn màn hình sang bên phải hoặc xuống phía dưới. Vì vậy tôi rất khó để xác định được chính xác thông tin muốn tra cứu.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng chức năng giữ nguyên dòng hoặc cột “freeze”.

Ví dụ như trong bảng dưới đây bạn có thể giữ nguyên tiêu đề ở dòng đầu tiên và cột A có những thông tin quan trọng giúp xác định thông tin về các số liệu trong bảng biểu.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif

Tôi có thể làm được điều đó không?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

Để giữ nguyên “freeze”một dòng và một cột, trước tiên bạn phải nhấp chuột vào ô nằm ngay dưới dòng muốn giữ và ngay bên phải cột muốn giữ.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif

Trong bản này, tôi cần nhấp chuột vào ô B2 đúng không? B2 nằm ngay dưới dòng đâu tiên và nằm ngay bên cạnh cột A.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif

Đúng. Bạn cần chắc chắn là đã chọn B2. Sau đó nhấp chuột vào mục Display, chọn Freeze Panes.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif

OK. Để tôi cuộn sang phải và cuộn xuống dưới...


Ồ, hàng và cột tiêu đề vẫn cố định và lúc nào tôi cũng có thể dùng để đối chiếu dữ liệu. Thật tiện lợi.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif

Nếu bạn không muốn giữa nguyên các hàng và cột này nữa, bạn chỉ cần chọn lại mục Display và nhấp chuột vào nút Unfreeze Panes..

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif

Ở nhà tôi sử dụng phiên bản Excel 2003. Những tôi cũng muốn sử dụng chức năng này. Bạn có thể hướng tôi cách giữ nguyên hàng và cột trong Excel 2003 được không?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif

Trong Excel 2003, bạn nhấp chuột vào ô nằm ngay dưới hàng cần giữ nguyên và ngay cạnh cột cần giữ nguyên, nhấp chuột vào mục Windows và sau đó chọn Freeze Panes. Thế là xong.


Nếu bạn không muốn giữ nguyên các dòng và cột này nữa, nhấp chuột vào Windows và chọn Unfreeze panes.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif

Cảm ơn bạn. Bây giờ tôi đã có thể làm việc với những bảng biểu lớn hiệu quả hơn rất nhiều!

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 959356 - Xem lại Lần cuối: 29-10-2014 - Bản sửa đổi: 1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Standard 2007

Phản hồi