Mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Visual Studio 2008 gói dịch vụ 1:28 tháng 7, 2009


GIỚI THIỆU


Microsoft đã phát hành Security Bulletin MS09-035. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập một trong các website Microsoft sau đây:

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ chocác giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảovệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và Malware:giải pháp vi-rút và hỗ trợ cục bộ Trung tâm bảo mậttheo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Các vấn đề đã biết


  • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, khi bạn tìm cách triển khai nâng cấp phụ cho ứng dụng SP1 2008 SP1 mới, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
    SELMGR: Các <của GUID> được đăng ký để tính năng> tên tính năng <nhưng không trình bày trong bảng cấu phần. Loại bỏ các cấu phần khỏi một tính năng không được hỗ trợ!
    Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt hotfix 982062. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
    982062 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách triển khai nâng cấp phụ cho một ứng dụng Visual C++ 2008 SP1

Thông tin Bổ sung


Điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này

Để cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có Windows Installer 3,1 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt trên máy tính. Để có được phiên bản mới nhất của Windows Installer cho máy tính, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật bảo mật nào khác.

Cập nhật thông tin loại bỏ

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể dỡ cài đặt nó bằng cách sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Khóa chuyển dòng lệnh cho bản cập nhật này

Bạn có thể tìm thấy thông tin về việc chuyển dòng lệnh khác nhau mà bản cập nhật này hỗ trợ trên trang web MSDN sau đây: Để biết thêm thông tin về trình cài đặt Windows, hãy truy cập trang web MSDN sau đây:

Các vấn đề đã biết

Để biết thêm thông tin về các sự cố cài đặt với các bản Cập Nhật cho Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1, bấm vào các số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở tri thức Microsoft:
  • 974479 Bạn nhận được lỗi biên dịch trong dự án ATL sau khi cài đặt Windows SDK 6,1 với gói dịch vụ Visual Studio 2008 1
  • 925336 Khắc phục: thông báo lỗi khi bạn tìm cách cài đặt một gói Windows Installer lớn hoặc gói Windows Installer Patch lớn trong Windows Server 2003 hoặc trong Windows XP: "lỗi 1718. Tệp đã bị từ chối bởi chính sách chữ ký số "
  • 973825 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách cài đặt một gói Windows Installer lớn hoặc gói Windows Installer Patch lớn trong Windows Server 2003 Service Pack 2: "Error 1718 file đã bị từ chối bởi chính sách chữ ký số"

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
chkstk.obj1.37312-Jul-200922:09
loạt16.41712-Jul-200922:09
loạt16.41712-Jul-200922:09
atl90.amd64.pdb3.870.72012-Jul-200922:09
atl90.i386.pdb4.009.98412-Jul-200922:07
atl90.ia64.pdb4.231.16812-Jul-200922:09
mfc90.amd64.pdb20.828.16012-Jul-200922:09
mfc90.i386.pdb19.820.54412-Jul-200922:07
mfc90d.amd64.pdb27.045.88812-Jul-200922:09
mfc90d.i386.pdb25.825.28012-Jul-200922:07
mfc90u.amd64.pdb20.893.69612-Jul-200922:09
mfc90u.i386.pdb19.894.27212-Jul-200922:07
mfc90ud.amd64.pdb27.209.72812-Jul-200922:09
mfc90ud.i386.pdb25.964.54412-Jul-200922:07
mfcm90.amd64.pdb3.010.56012-Jul-200922:09
mfcm90.i386.pdb3.092.48012-Jul-200922:07
mfcm90d.amd64.pdb3.100.67212-Jul-200922:09
mfcm90d.i386.pdb3.117.05612-Jul-200922:07
mfcm90u.amd64.pdb3.010.56012-Jul-200922:09
mfcm90u.i386.pdb3.108.86412-Jul-200922:07
mfcm90ud.amd64.pdb3.108.86412-Jul-200922:09
mfcm90ud.i386.pdb3.125.24812-Jul-200922:07
msvcm90.amd64.pdb1.838.08012-Jul-200922:09
msvcm90.i386.pdb1.805.31212-Jul-200922:07
msvcm90.ia64.pdb1.944.57612-Jul-200922:09
msvcm90d.amd64.pdb2.255.87212-Jul-200922:09
msvcm90d.i386.pdb2.223.10412-Jul-200922:07
msvcm90d.ia64.pdb2.354.17612-Jul-200922:09
msvcp90.amd64.pdb3.943.42412-Jul-200922:09
msvcp90.i386.pdb3.582.97612-Jul-200922:07
msvcp90.ia64.pdb4.754.43212-Jul-200922:09
msvcp90d.amd64.pdb4.918.27212-Jul-200922:09
msvcp90d.i386.pdb4.336.64012-Jul-200922:07
msvcp90d.ia64.pdb5.671.93612-Jul-200922:09
msvcr90.amd64.pdb4.770.81612-Jul-200922:09
msvcr90.i386.pdb4.762.62412-Jul-200922:07
msvcr90.ia64.pdb5.344.25612-Jul-200922:09
msvcr90d.amd64.pdb5.860.35212-Jul-200922:09
msvcr90d.i386.pdb5.639.16812-Jul-200922:07
msvcr90d.ia64.pdb5.835.77612-Jul-200922:09
Map83.27312-Jul-200922:09
Map83.27312-Jul-200922:09
bộ12.37112-Jul-200922:09
bộ12.37112-Jul-200922:09
vcomp90.amd64.pdb1.519.61612-Jul-200922:09
vcomp90.i386.pdb1.585.15212-Jul-200922:07
vcomp90.ia64.pdb1.568.76812-Jul-200922:09
vcomp90d.amd64.pdb1.699.84012-Jul-200922:09
vcomp90d.i386.pdb1.724.41612-Jul-200922:07
vcomp90d.ia64.pdb1.708.03212-Jul-200922:09
xxfunction9.84512-Jul-200922:09
xxfunction9.84512-Jul-200922:09
afxframeimpl.cpp56.20412-Jul-200922:07
afxglobals.cpp34.15612-Jul-200922:07
afxglobals.h10.14412-Jul-200922:07
almapdll.lib18.73612-Jul-200922:09
almap.lib17.80812-Jul-200922:09
Atl.lib20.01212-Jul-200922:07
atl.lib21.88212-Jul-200922:09
atl.lib19.25612-Jul-200922:09
atl90.dll9.0.30729.4148176.45612-Jul-200914:30
atl90.dll9.0.30729.4148416.05612-Jul-200914:47
atl90.dll9.0.30729.4148159.03212-Jul-200919:08
atlassem.h2.03712-Jul-200922:07
atlbuild.h57212-Jul-200922:07
atlcom.h173.18612-Jul-200922:07
atlcomcli.h68.58912-Jul-200922:07
atldload.lib396.14812-Jul-200922:07
atldload.lib493.48012-Jul-200922:09
atldload.lib429.02212-Jul-200922:09
atlhost.h77.91312-Jul-200922:07
atls.lib1.413.00612-Jul-200922:07
atls.lib1.354.52612-Jul-200922:09
atls.lib1.114.53612-Jul-200922:09
atls.pdb1.880.06412-Jul-200922:07
atls.pdb1.888.25612-Jul-200922:09
atls.pdb1.888.25612-Jul-200922:09
atlsd.lib1.784.14412-Jul-200922:07
atlsd.lib2.031.79812-Jul-200922:09
atlsd.lib1.606.28812-Jul-200922:09
atlsd.pdb1.888.25612-Jul-200922:07
atlsd.pdb1.888.25612-Jul-200922:09
binmode.obj3.77712-Jul-200922:09
commode.obj10.61512-Jul-200922:09
crtassem.h95112-Jul-200922:09
crtassem.h1.29812-Jul-200922:09
fp10.obj12.06512-Jul-200922:09
invalidcontinue.obj12.05112-Jul-200922:09
libcmt.lib9.217.23212-Jul-200922:09
libcmt.lib12.760.76212-Jul-200922:09
libcmt.lib10.006.92012-Jul-200922:09
libcmt.pdb167.93612-Jul-200922:07
libcmt.pdb167.93612-Jul-200922:09
libcmt.pdb167.93612-Jul-200922:09
libcmtd.lib11.365.49212-Jul-200922:09
libcmtd.lib16.473.87012-Jul-200922:09
libcmtd.lib12.787.82612-Jul-200922:09
libcmtd.pdb176.12812-Jul-200922:07
libcmtd.pdb176.12812-Jul-200922:09
libcmtd.pdb176.12812-Jul-200922:09
libcpmt.lib5.349.93412-Jul-200922:09
libcpmt.lib8.755.30412-Jul-200922:09
libcpmt.lib6.963.46212-Jul-200922:09
libcpmt.pdb331.77612-Jul-200922:07
libcpmt.pdb339.96812-Jul-200922:09
libcpmt.pdb339.96812-Jul-200922:09
libcpmtd.lib6.781.27012-Jul-200922:09
libcpmtd.lib11.713.79412-Jul-200922:09
libcpmtd.lib9.301.87412-Jul-200922:09
libcpmtd.pdb356.35212-Jul-200922:07
libcpmtd.pdb356.35212-Jul-200922:09
libcpmtd.pdb356.35212-Jul-200922:09
loosefpmath.obj12.35212-Jul-200922:09
mfc.bsc18.705.40812-Jul-200922:07
microsoft.VC90.MFCLOC.man5.88212-Jul-200919:08
mfc90.dll9.0.30729.41485.083.44812-Jul-200914:30
mfc90.dll9.0.30729.41483.765.04812-Jul-200919:08
mfc90.lib5.196.14812-Jul-200922:09
mfc90.lib5.197.22412-Jul-200922:08
mFC90CHS.dll9.0.30729.414835.66412-Jul-200914:30
mFC90CHS.dll9.0.30729.414835.64812-Jul-200919:08
mFC90CHT.dll9.0.30729.414836.67212-Jul-200914:30
mFC90CHT.dll9.0.30729.414836.68812-Jul-200919:08
mfc90d.dll9.0.30729.41487.418.18412-Jul-200920:10
mfc90d.dll9.0.30729.41485.933.89612-Jul-200920:11
mfc90d.lib6.026.79212-Jul-200922:09
mfc90d.lib6.017.75612-Jul-200922:08
mFC90DEU.dll9.0.30729.414863.31212-Jul-200914:30
mFC90DEU.dll9.0.30729.414863.29612-Jul-200919:08
mFC90ENU.dll9.0.30729.414853.58412-Jul-200914:30
mFC90ENU.dll9.0.30729.414853.56812-Jul-200919:08
mFC90ESN.dll9.0.30729.414861.77612-Jul-200914:30
mFC90ESN.dll9.0.30729.414861.77612-Jul-200919:08
mFC90ESP.dll9.0.30729.414861.77612-Jul-200914:30
mFC90ESP.dll9.0.30729.414861.76012-Jul-200919:08
mFC90FRA.dll9.0.30729.414862.80012-Jul-200914:30
mFC90FRA.dll9.0.30729.414862.80012-Jul-200919:08
mFC90ITA.dll9.0.30729.414861.26412-Jul-200914:30
mFC90ITA.dll9.0.30729.414861.26412-Jul-200919:08
mFC90JPN.dll9.0.30729.414843.32812-Jul-200914:30
mFC90JPN.dll9.0.30729.414843.34412-Jul-200919:08
mFC90KOR.dll9.0.30729.414842.83212-Jul-200914:30
mFC90KOR.dll9.0.30729.414842.83212-Jul-200919:08
mfc90u.dll9.0.30729.41485.102.40012-Jul-200914:30
mfc90u.dll9.0.30729.41483.780.42412-Jul-200919:08
mfc90u.lib6.501.18612-Jul-200922:09
mfc90u.lib6.595.79212-Jul-200922:08
mfc90ud.dll9.0.30729.41487.463.24812-Jul-200920:10
mfc90ud.dll9.0.30729.41485.979.45612-Jul-200920:11
mfc90ud.lib7.541.86212-Jul-200922:09
mfc90ud.lib7.622.20612-Jul-200922:08
MFCassem.h3.14312-Jul-200922:07
mfcdload.lib780.35412-Jul-200922:09
mfcdload.lib768.27212-Jul-200922:08
mfcm90.dll9.0.30729.414867.07212-Jul-200914:30
mfcm90.dll9.0.30729.414859.90412-Jul-200919:08
MFCM90.lib43.10412-Jul-200922:09
mfcm90.lib41.05212-Jul-200922:08
mfcm90d.dll9.0.30729.414893.18412-Jul-200920:10
mfcm90d.dll9.0.30729.414880.89612-Jul-200920:11
MFCM90D.lib46.18212-Jul-200922:09
mfcm90d.lib44.59612-Jul-200922:08
mfcm90u.dll9.0.30729.414867.07212-Jul-200914:30
mfcm90u.dll9.0.30729.414859.90412-Jul-200919:08
MFCM90U.lib44.54812-Jul-200922:09
mfcm90u.lib42.46012-Jul-200922:08
mfcm90ud.dll9.0.30729.414893.69612-Jul-200920:10
mfcm90ud.dll9.0.30729.414880.89612-Jul-200920:11
MFCM90UD.lib47.64012-Jul-200922:09
mfcm90ud.lib46.01412-Jul-200922:08
mfcmifc80.dll9.0.30729.41487.16814-Jul-200912:21
mfcs90.lib1.054.70612-Jul-200922:09
mfcs90.lib1.048.94412-Jul-200922:08
mfcs90.pdb1.347.58412-Jul-200922:07
mfcs90.pdb1.290.24012-Jul-200922:09
mfcs90d.lib1.049.99212-Jul-200922:09
mfcs90d.lib1.020.31212-Jul-200922:08
mfcs90d.pdb1.069.05612-Jul-200922:09
mfcs90d.pdb1.101.82412-Jul-200922:07
mfcs90u.lib1.068.31012-Jul-200922:09
mfcs90u.lib1.063.03012-Jul-200922:08
mfcs90u.pdb1.355.77612-Jul-200922:07
mfcs90u.pdb1.298.43212-Jul-200922:09
mfcs90ud.lib1.066.38012-Jul-200922:09
mfcs90ud.lib1.035.73012-Jul-200922:08
mfcs90ud.pdb1.118.20812-Jul-200922:07
mfcs90ud.pdb1.085.44012-Jul-200922:09
Microsoft.VC90.ATL.man85812-Jul-200914:30
Microsoft.VC90.ATL.man85712-Jul-200914:47
Microsoft.VC90.ATL.man85612-Jul-200919:08
microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm214.01612-Jul-200920:23
microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm134.65612-Jul-200920:14
microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm135.68012-Jul-200920:20
Microsoft.VC90.CRT.man1.86212-Jul-200914:30
Microsoft.VC90.CRT.man1.86112-Jul-200914:47
Microsoft.VC90.CRT.man1.86012-Jul-200919:08
microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm1.026.04812-Jul-200920:23
microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm599.55212-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm632.83212-Jul-200920:19
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1.87012-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1.86912-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1.86812-Jul-200920:11
microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm1.796.60812-Jul-200920:23
microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm824.32012-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm828.92812-Jul-200920:18
Microsoft.VC90.DebugMFC.man2.36812-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugMFC.man2.36612-Jul-200920:11
microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm4.759.04012-Jul-200922:09
microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm5.553.66412-Jul-200920:13
microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm5.970.94412-Jul-200920:18
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86712-Jul-200920:11
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86812-Jul-200920:10
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86912-Jul-200920:10
microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm141.82412-Jul-200920:21
microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm92.67212-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm91.64812-Jul-200920:17
Microsoft.VC90.MFC.man2.35912-Jul-200914:30
Microsoft.VC90.MFC.man2.35712-Jul-200919:08
microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm2.600.96012-Jul-200922:09
microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm4.173.31212-Jul-200920:13
microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm4.867.58412-Jul-200920:18
microsoft.VC90.MFCLOC.man5.88412-Jul-200914:30
microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm242.17612-Jul-200922:09
microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm243.71212-Jul-200920:13
microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm241.66412-Jul-200920:18
Microsoft.VC90.OpenMP.man86112-Jul-200919:08
Microsoft.VC90.OpenMP.man86212-Jul-200914:47
Microsoft.VC90.OpenMP.man86312-Jul-200914:30
microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm108.54412-Jul-200920:21
microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm82.43212-Jul-200920:12
microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm82.94412-Jul-200920:17
Microsoft.VisualC.STLCLR.dll9.0.30729.414841,98414-Jul-200912:21
msvcm90d.dll9.0.30729.4148429.56812-Jul-200920:10
msvcm90d.dll9.0.30729.4148312.83212-Jul-200920:11
msvcm90.dll9.0.30729.4148245.76012-Jul-200914:30
msvcm90.dll9.0.30729.4148324.09612-Jul-200914:47
msvcm90.dll9.0.30729.4148225.28012-Jul-200919:08
msvcm90d.dll9.0.30729.4148333,31212-Jul-200920:10
msvcmrt.lib1.529.80812-Jul-200922:09
msvcmrt.lib1.697.61212-Jul-200922:09
msvcmrt.lib1.846.52612-Jul-200922:09
msvcmrtd.lib1.625.96012-Jul-200922:09
msvcmrtd.lib1.804.92612-Jul-200922:09
msvcmrtd.lib1.956.84812-Jul-200922:09
msvcp90d.dll9.0.30729.41482.513.74412-Jul-200920:10
msvcp90d.dll9.0.30729.4148872.25612-Jul-200920:11
msvcp90.dll9.0.30729.4148853.31212-Jul-200914:30
msvcp90.dll9.0.30729.41481.466.19212-Jul-200914:47
msvcp90.dll9.0.30729.4148569.66412-Jul-200919:08
msvcp90d.dll9.0.30729.41481.120.57612-Jul-200920:10
msvcprt.lib1.654.51612-Jul-200922:09
msvcprt.lib2.140.98612-Jul-200922:09
msvcprt.lib1.686.81812-Jul-200922:09
msvcprtd.lib1.827.18612-Jul-200922:09
msvcprtd.lib2.369.33212-Jul-200922:09
msvcprtd.lib1.860.04012-Jul-200922:09
msvcr90d.dll9.0.30729.41483.603.77612-Jul-200920:10
msvcr90d.dll9.0.30729.41481.178.96012-Jul-200920:11
msvcr90.dll9.0.30729.4148624.44812-Jul-200914:30
msvcr90.dll9.0.30729.41481.505.60012-Jul-200914:47
msvcr90.dll9.0.30729.4148653.12012-Jul-200919:08
msvcr90d.dll9.0.30729.41481.350.97612-Jul-200920:10
msvcrt.lib1.360.06812-Jul-200922:09
msvcrt.lib1.585.29612-Jul-200922:09
msvcrt.lib1.357.32212-Jul-200922:09
msvcrtd.lib1.392.99012-Jul-200922:09
msvcrtd.lib1.642.42012-Jul-200922:09
msvcrtd.lib1.401.63412-Jul-200922:09
msvcurt.lib15.375.47412-Jul-200922:09
msvcurt.lib15.737.15612-Jul-200922:09
msvcurt.lib15.882.49012-Jul-200922:09
msvcurtd.lib16.952.23412-Jul-200922:09
msvcurtd.lib17.303.54612-Jul-200922:09
msvcurtd.lib17.454.71012-Jul-200922:09
nafxcw.lib49.963.64012-Jul-200922:07
nafxcw.lib59.306.29412-Jul-200922:09
nafxcw.pdb4.247.55212-Jul-200922:07
nafxcw.pdb4.173.82412-Jul-200922:09
nafxcwd.lib52.949.30612-Jul-200922:07
nafxcwd.lib66.883.99812-Jul-200922:09
nafxcwd.pdb4.280.32012-Jul-200922:07
nafxcwd.pdb4.206.59212-Jul-200922:09
newmode.obj10.54312-Jul-200922:09
noarg.obj6.95512-Jul-200922:09
nochkclr.obj2.99812-Jul-200922:09
noenv.obj5.37812-Jul-200922:09
nothrownew.obj15.82312-Jul-200922:09
ompassem.h95112-Jul-200922:07
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm55.29612-Jul-200920:23
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:19
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm55.29612-Jul-200920:23
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:19
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm55.29612-Jul-200920:23
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:18
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm75.26412-Jul-200922:09
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:18
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm55.29612-Jul-200920:21
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:16
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm74.75212-Jul-200922:09
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:18
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm74.75212-Jul-200922:09
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:17
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm55.29612-Jul-200920:21
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm55.29612-Jul-200920:12
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm55.29612-Jul-200920:17
product.xml1.75212-Jul-200922:07
product.xml1.62012-Jul-200922:09
product.xml1.61712-Jul-200922:09
ptrustm.lib426.51812-Jul-200922:09
ptrustmd.lib433.69012-Jul-200922:09
ptrustu.lib426.51812-Jul-200922:09
ptrustud.lib433.69012-Jul-200922:09
sdknames.lib