Thông báo lỗi khi bạn cấu hình các thiết đặt hiển thị để sử dụng ba hoặc nhiều hơn trên một máy tính xách tay chạy Windows 7 và Windows 8: "Không thể lưu thiết đặt hiển thị"

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Triệu chứng


Bạn kết nối hai màn hình bên ngoài vào máy tính xách tay chạy Windows 7 và Windows 8. Khi bạn cố gắng mở rộng hoặc trùng lặp bàn làm việc với màn hình hai bên ngoài máy tính xách tay screenusing Win + P chủ chính tùy chọn từ trong thuộc tính Hiển thị, thay đổi hoặc không có hiệu lực hoặc bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể lưu thiết đặt hiển thị

Lỗi này có thể xảy ra khi máy tính xách tay của bạn được cấu hình với màn hình máy tính xách tay và một trong hai bên ngoài màn hình (máy tính xách tay Hiển thị + màn hình A) trong khi ở chế độ mở rộng, sau đó bạn cố gắng thay đổi cấu hình màn hình sao chế độ với màn hình thứ hai bên ngoài (máy tính xách tay Hiển thị + màn hình B).

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do một số máy tính xách tay bộ điều hợp đồ họa chỉ hỗ trợ hai Hiển thị một lúc. Khi bạn cố gắng để cấu hình các thiết đặt hiển thị sử dụng thứ ba giám sát trên một máy tính xách tay hỗ trợ hai màn hình, Windows 7 và Windows 8 sẽ kiểm tra phần cứng để xác nhận khả năng tương thích, sau đó hiển thị thông báo lỗi.

Thông tin


Khi bạn đang sử dụng máy tính xách tay chạy Windows 7 và Windows 8 hỗ trợ hai màn hình, cấu hình các thiết đặt hiển thị sử dụng hai Hiển thị một lúc.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn để tắt màn hình máy tính xách tay, hãy sử dụng chỉ hai màn hình bên ngoài.

Khi thay đổi chế độ sao chế độ mở rộng, bạn có thể lưu ý rằng thông báo lỗi này xảy ra. Thiết đặt này được thiết kế để chia cấu hình chế độ sao trước khi thay đổi chế độ mở rộng.