Tính năng Trình kết nối Xã hội không hoạt động trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

T R IỆ U C HỨ N G

Thông tin liên hệ, chẳng hạn như các hoạt động, cuộc gặp, cập nhật trạng thái, thư email hoặc cuộc họp, không được hiển thị trong Ô Liên hệ được chọn trong Microsoft Outlook 2010 hoặc các phiên bản mới hơn. Thay vào đó, tính năng Trình kết nối Xã hội của Microsoft hiển thị các thông báo sau: 
Tìm kiếm không thể trả lại các kết quả cho chế độ xem này. Bấm vào đây để có thêm thông tin.

Không có mục nào được hiển thị ở chế độ xem này.
Ảnh chụp màn hình cho biết tính năng Trình kết nối xã hội không hiển thị thông tin về các địa chỉ liên hệ


Chi tiết bổ sung về sự cố này

G IẢ I P HÁ P

Để sử dụng Trình kết nối Xã hội Outlook trong Outlook, bạn phải cài đặt và bật Windows Search. Ngoài ra, bạn không nên chạy Outlook bằng lệnh Chạy với tư cách quản trị viên. Do đó, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này.

Bước 1: Cài đặt Windows Search

Đảm bảo rằng dịch vụ Windows Search đang chạy trong Windows
Cài đặt Windows Search trong Windows 8 và Windows 7
Cài đặt Windows Search trong Windows Vista and Windows XP

Bước 2: Chạy Outlook bằng lệnh Chạy với tư cách quản trị viên

Trong Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8, bấm Outlook từ màn hình Bắt đầu. 

Hoặc, trong phiên bản Windows trước, bấm Bắt đầu, bấm Tất cả chương trình, bấm Microsoft Office rồi bấm Microsoft Outlook.

Lưu ý Đảm bảo rằng bạn không sử dụng lệnh Chạy với tư cách quản trị viên.
Thuộc tính

ID Bài viết: 976786 - Xem lại Lần cuối: 26-08-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi