Bản cập nhật Tích lũy Tháng 2/2010 của Windows Media Center dành cho Windows 7

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home PremiumWindows 7 Professional

GIỚI THIỆU


Microsoft đã phát hành Bản cập nhật Tích luỹ Tháng 2/2010 của Windows Media Center dành cho Windows 7. Bản nâng cấp tổng hợp này dành cho các máy tính đang chạy Windows Media Center trên Microsoft Windows 7.

T HÔ N G T I N T HÊ M


Các vấn đề mà gói cập nhật tích lũy này khắc phục

Bản cập nhật Tích lũy Tháng 2/2010 cho Windows Media Center dành cho Windows 7 giải quyết các vấn đề sau:
 • Nâng cao trải nghiệm tổng thể cho các hệ thống được cấu hình bằng cách sử dụng thiết bị điều chỉnh digital cable card.
 • Giải quyết các vấn đề về tương thích lùi cho một số ứng dụng kế thừa có khả năng mở rộng của Windows Media Center.
 • Giải quyết vấn đề về cách quản lý các chương trình TV đã ghi lại khi chuyển sang vị trí người dùng dựa trên lịch Hijri.
 • Nâng cao trải nghiệm tổng thể khi bạn sử dụng thiết bị điều chỉnh Phát hình Kỹ thuật số Dịch vụ Tích hợp (ISDB). ISDB là chuẩn của Nhật về truyền hình số và radio số.

Thông tin cập nhật

Để nhận được Bản cập nhật Tích lũy Tháng 2/2010 cho Windows Media Center dành cho Windows 7, bạn có thể tải xuống bản cập nhật từ Web site Microsoft Windows Update hoặc từ Trung tâm Tải xuống Windows.

Web site Windows Update

Trung tâm Tải xuống Windows

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bản cập nhật Tích luỹ của Media Center dành cho Windows 7, phiên bản 32-bit

Tải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Bản cập nhật Tích luỹ của Media Center dành cho Windows 7, phiên bản 64-bit

Tải xuống Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 7 trên máy tính.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác cụ thể trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau:

  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 .20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.1.7600.164856,307,84013-Dec-200909:34x86
Ehshell.dll6.1.7600.205956,307,84013-Dec-200909:02x86
Mcepg.dll6.1.7600.16485937,98413-Dec-200909:34x86
Mcepg.dll6.1.7600.20595937,98413-Dec-200909:02x86
Cpfilters.dll6.6.7600.16485641,53613-Dec-200909:30x86
Cpfilters.dll6.6.7600.20595641,53613-Dec-200908:56x86
Ehpresenter.dll6.1.7600.16485131,58413-Dec-200909:28x86
Ehpresenter.dll6.1.7600.20595131,58413-Dec-200908:56x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.164851,551,87213-Dec-200909:28x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.205951,551,87213-Dec-200908:56x86
Mcplayer.dll6.1.7600.16485719,87213-Dec-200909:29x86
Mcplayer.dll6.1.7600.20595719,87213-Dec-200908:56x86
Msdri.dll6.1.7600.16485417,79213-Dec-200909:29x86
Msdri.dll6.1.7600.20595417,79213-Dec-200908:56x86
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.16485204,28813-Dec-200909:25Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16485465,40813-Dec-200909:30x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.20595204,28813-Dec-200908:54Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.20595465,40813-Dec-200908:56x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16485139,26413-Dec-200909:34x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20595139,26413-Dec-200909:02x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cpfilters.dll6.6.7600.16485960,51213-Dec-200909:46x64
Cpfilters.dll6.6.7600.20595960,51213-Dec-200911:14x64
Ehpresenter.dll6.1.7600.16485150,52813-Dec-200909:46x64
Ehpresenter.dll6.1.7600.20595150,52813-Dec-200911:10x64
Ehuihlp.dll6.1.7600.164851,668,60813-Dec-200909:46x64
Ehuihlp.dll6.1.7600.205951,668,60813-Dec-200911:10x64
Mcplayer.dll6.1.7600.16485957,95213-Dec-200909:46x64
Mcplayer.dll6.1.7600.20595957,95213-Dec-200911:12x64
Msdri.dll6.1.7600.16485552,96013-Dec-200909:46x64
Msdri.dll6.1.7600.20595552,96013-Dec-200911:12x64
Mpeg2data.ax6.6.7600.16385105,47214-Jul-200901:38Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:38Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.16485288,25613-Dec-200909:44Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16485613,88813-Dec-200909:46x64
Psisrndr.ax6.6.7600.16385108,03214-Jul-200901:38Not applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.16385105,47214-Jul-200901:38Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:38Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.20595288,25613-Dec-200911:07Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.20595613,88813-Dec-200911:14x64
Psisrndr.ax6.6.7600.16385108,03214-Jul-200901:38Not applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16485114,68813-Dec-200921:45x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20595114,68813-Dec-200912:34x86
Ehshell.dll6.1.7600.164856,307,84013-Dec-200909:34x86
Ehshell.dll6.1.7600.205956,307,84013-Dec-200909:02x86
Mcepg.dll6.1.7600.16485737,28013-Dec-200921:44x86
Mcepg.dll6.1.7600.20595737,28013-Dec-200912:34x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.164851,551,87213-Dec-200909:28x86
Ehuihlp.dll6.1.7600.205951,551,87213-Dec-200908:56x86
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.16485204,28813-Dec-200909:25Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.16485465,40813-Dec-200909:30x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Mpeg2data.ax6.6.7600.1638572,70414-Jul-200901:14Not applicable
Msdvbnp.ax6.6.7600.1638559,90414-Jul-200901:14Not applicable
Msnp.ax6.6.7600.20595204,28813-Dec-200908:54Not applicable
Psisdecd.dll6.6.7600.20595465,40813-Dec-200908:56x86
Psisrndr.ax6.6.7600.1638575,77614-Jul-200901:14Not applicable
Cpfilters.dll6.6.7600.16485641,53613-Dec-200909:30x86
Cpfilters.dll6.6.7600.20595641,53613-Dec-200908:56x86

T HÔ N G T I N T HÊ M


Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7

Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8b6cabf8a2ef8f07.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8beb78d7bc154ac2.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_f4a1c09bc49c5ec8.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_f5208d7addc21a83.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_1507fbd01806c5726ea658acf3032755_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_d3a3488c94032886.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_27176e721910ef66dbc98b2e3effd547_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_5abbf2edad08c84f.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_29b126fd3720f581ed0c8a938afd4108_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_2b6bf2a4c3d7a497.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_300eb5a1f2642e4249e4cbf3fa3091bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_a638a82834368a45.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_31a90473ee87692bcd36605fbc482384_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_990d2fbc95e88458.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_3ea96ec53aa872865ab6d1e337488f50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_c2355ba60998d5a5.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_4276629c02d6c81297b018fc3a1d17d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_4e7a4c46fbbbcc40.manifest
File versionNot applicable
File size676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_4628e91c2de86bc01c9d39b22633a5a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_399173d32029a24d.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_6437bbe11dbab0706294b130575f7204_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_3553154b48aef6eb.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_77cdde9f731ac470286160f9af5e676f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_96c7e29dcd4fdc6e.manifest
File versionNot applicable
File size676
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_938cbbe7c06557f434132471889e962f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_4d56cb5e565e8935.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_952443634a3959a99699b2c7a166b811_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_3326a613675de26a.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_a74f4accfb9d6103b6c88b7d9aa87190_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_003bf55e9d35cb82.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_ae0b4d3e4347072bed740a5c540ec5d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_66feafd2102c589d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_b92fb6093306ae76aedab5a2f2b154f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_5a57310bea8cb6c6.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_bca9cf7cf1762c3a8a854de627b00782_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_d2b2bd0ca7f2e8b7.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_c99f682756cf5812921fac4a58d9d7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_5adb790240154bc6.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_e8da8942c1218f3899495d4c070d8d8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_dcd458bf4e97624e.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_374149923f81e222.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_37c0167158a79ddd.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_269eefa1c34db702.manifest
File versionNot applicable
File size8,044
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_271dbc80dc7372bd.manifest
File versionNot applicable
File size8,044
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_3be1668b8c910970.manifest
File versionNot applicable
File size2,207
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_3c60336aa5b6c52b.manifest
File versionNot applicable
File size2,207
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:36
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_636bb1a81935deba.manifest
File versionNot applicable
File size48,766
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_63ea7e87325b9a75.manifest
File versionNot applicable
File size48,766
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:35
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_65df1922499598fc.manifest
File versionNot applicable
File size11,879
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_665de60162bb54b7.manifest
File versionNot applicable
File size11,879
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_dbd39033b8633715.manifest
File versionNot applicable
File size49,957
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:52
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_dc525d12d188f2d0.manifest
File versionNot applicable
File size49,957
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:52
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c81d018262c6d73.manifest
File versionNot applicable
File size2,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8d009cf73f52292e.manifest
File versionNot applicable
File size2,439
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:31
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7
File nameAmd64_2c995908b2d0cbfcb80f2dafbe1543ab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_cadf7885045f5fa3.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_31f9403b5913926b1c6bcd5f9c680b0e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_98f1ff42aec71ce4.manifest
File versionNot applicable
File size1,088
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_351ef6c5dad2b843354a4e50526acb53_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_16bf012117f547fc.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_39768ccbb6374a786f551f069018a08b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_5c3c6cfc27ffc3fa.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4276629c02d6c81297b018fc3a1d17d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_aa98e7cab4193d76.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4d15ae516040175392a6da730740ca19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_a82bedd4d1cc5cd1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_71a3197240993d626ace7470b43b51d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_94e6d6968e7dd5ed.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_77cdde9f731ac470286160f9af5e676f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_f2e67e2185ad4da4.manifest
File versionNot applicable
File size678
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7bf18186d95c8089e6343b3765405bdf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_1332f722ccb05f28.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_84dc7b30b17f3e93e216e06782ff1ca0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_0bb528b3ca2779d5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_88c3160cdb5f301ded99d738160945c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_28fda2e02e3114a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,052
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_938cbbe7c06557f434132471889e962f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a97566e20ebbfa6b.manifest
File versionNot applicable
File size680
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_96a20c85f0ab1e415e768169066cd63f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_b5718abe2d14d2e3.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_adcbb8f1020933682d83e14613d85c37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_703ec5a9771292b4.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5aa87213a58fe431c3ba7a61ec24cec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_adea888694b27b55.manifest
File versionNot applicable
File size1,088
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b73353fc4fd52be876dee19ddca13bee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_4970afec3364574e.manifest
File versionNot applicable
File size1,052
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c99f682756cf5812921fac4a58d9d7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_b6fa1485f872bcfc.manifest
File versionNot applicable
File size680
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d005ec9ff55d07108041b08bab54e52d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_b5057ef7d4a38d88.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_935fe515f7df5358.manifest
File versionNot applicable
File size8,483
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_93deb1f511050f13.manifest
File versionNot applicable
File size8,483
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_82bd8b257bab2838.manifest
File versionNot applicable
File size8,048
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_833c580494d0e3f3.manifest
File versionNot applicable
File size8,048
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_9800020f44ee7aa6.manifest
File versionNot applicable
File size2,209
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_987eceee5e143661.manifest
File versionNot applicable
File size2,209
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:53
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_bf8a4d2bd1934ff0.manifest
File versionNot applicable
File size48,770
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-mcplayer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_c0091a0aeab90bab.manifest
File versionNot applicable
File size48,770
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c1fdb4a601f30a32.manifest
File versionNot applicable
File size11,881
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ehome-msdri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_c27c81851b18c5ed.manifest
File versionNot applicable
File size11,881
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_37f22bb770c0a84b.manifest
File versionNot applicable
File size49,959
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_3870f89689e66406.manifest
File versionNot applicable
File size49,959
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_e8a06b9bde89dea9.manifest
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_e91f387af7af9a64.manifest
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:47
PlatformNot applicable
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8b6cabf8a2ef8f07.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:21
PlatformNot applicable
File nameMsil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8beb78d7bc154ac2.manifest
File versionNot applicable
File size2,935
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_f4a1c09bc49c5ec8.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot applicable
File nameMsil_mcepg_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_f5208d7addc21a83.manifest
File versionNot applicable
File size2,319
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)06:43
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,925
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_a254ac61794f3ca1.manifest
File versionNot applicable
File size2,213
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:10
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a2d379409274f85c.manifest
File versionNot applicable
File size2,213
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_4246d609a5216a46.manifest
File versionNot applicable
File size48,834
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-v..e-filters-tvdigital_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_42c5a2e8be472601.manifest
File versionNot applicable
File size48,834
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)18:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_374149923f81e222.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cpfilters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_37c0167158a79ddd.manifest
File versionNot applicable
File size8,479
Date (UTC)14-Dec-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot applicable