Tất cả máy in mạng được hiển thị khi bạn chạy Microsoft Dynamics NAV trên máy chủ đầu cuối

Áp dụng cho: Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics NAV cho tất cả các nước và tất cả ngôn ngữ.

Triệu chứng


Khi bạn chạy Microsoft Dynamics NAV 4,0 Service Pack 3 (SP3), Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 hoặc Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 trên một máy chủ đầu cuối, tất cả máy in trong mạng Hiển thị. Bạn không thể tách rời máy in cục bộ.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:Bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một trong số các Microsoft Web site sau:

Đối tácKhách hàngTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Làm thế nào để có được hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc cập nhật tệp

Sau khi bạn yêu cầu một hotfix Microsoft Dynamics NAV, siêu liên kết sẽ được gửi cho bạn trong e-mail.


E-mail sẽ chứa một liên kết và mật khẩu. Bạn có thể sử dụng các siêu liên kết để tải xuống hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc các tập tin Cập Nhật. Khi bạn bấm vào siêu liên kết, hộp thoại Tệp tải xuống – cảnh báo bảo mật mở. Sau đó, bạn được nhắc để chạy, lưu hoặc hủy bỏ tải xuống.


Nếu bạn bấm chạy, các tệp bắt đầu tải xuống và trình giải nén. Bạn phải chỉ định thư mục cho tệp mới và sau đó cung cấp mật khẩu.


Nếu bạn bấm lưu, bạn phải chỉ định đường dẫn lưu tệp nén. Khi bạn mở tệp mà bạn đã lưu, bạn được nhắc chỉ định đường dẫn tệp. Sau đó, bạn phải cung cấp mật khẩu được cung cấp trong email.


Nếu bạn bấm huỷ, dừng quá trình tải xuống.Làm thế nào để cài đặt bản cập nhật tệp hoặc một hotfix Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV nền tảng hotfix và bản Cập Nhật được thực hiện có sẵn như là một tệp. Để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics NAV hoặc bản Cập Nhật, bạn phải thay thế tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV sẵn có với hotfix hay cập nhật tệp. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau.

Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3

Bước 1: Thay thế tệp cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV

Trong cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hay cập nhật tệp.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dbm.dll4.0.3.30698341,83209-Mar-201021:55x86
Fin.exe4.0.3.306988,140,61609-Mar-201021:55x86
Finhlink.exe4.0.3.30698116,56009-Mar-201021:55x86
Finsql.exe4.0.3.306988,197,96809-Mar-201021:55x86
Nc_netb.dll4.0.3.3069875,60009-Mar-201021:55x86
Nc_tcp.dll4.0.3.3069879,69609-Mar-201021:55x86
Nc_tcps.dll4.0.3.3069887,88809-Mar-201021:55x86
Ndbcs.dll4.0.3.306981,091,40809-Mar-201021:55x86
Slave.exe4.0.3.3069891,98409-Mar-201021:55x86

Lưu ý Khách hàng Microsoft Dynamics NAV thường được cài đặt trong thư mục sau:
C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision\Client\

Để thay thế các tệp Microsoft Dynamics NAV hiện tại, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng Microsoft Dynamics NAV.
 2. Xác định thư mục cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV.
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng.
 5. Trong hộp thoại Xác nhận thay thế tệp , bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục cài đặt.
Bước 2: Thay thế tệp cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV

Trong cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV, thay thế các tệp sau đây.

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dbm.dll4.0.3.30698341,83209-Mar-201021:54x86
Nas.exe4.0.3.306981,431,36809-Mar-201021:55x86
Nassql.exe4.0.3.306981,480,52809-Mar-201021:55x86
Ndbcs.dll4.0.3.306981,091,40809-Mar-201021:54x86
Slave.exe4.0.3.3069891,98409-Mar-201021:54x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau.
 1. Ngăn chặn máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng.


  Lưu ý Thông thường, máy chủ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision\Application Server\
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán tệp mà bạn tải xuống thư mục cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
 6. Khởi động máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 và Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Bước 1: Thay thế các tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống

Trong cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hoặc tệp Cập Nhật.

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dbm.dll6.0.32146.0312,64828-Jan-201116:37x86
Fin.exe6.0.32146.012,601,67228-Jan-201116:25x86
Finhlink.exe6.0.32146.0452,43228-Jan-201116:37x86
Finsql.exe6.0.32146.012,731,72828-Jan-201116:25x86
Microsoft.dynamics.nav.dotnetbridge.dll6.0.32146.0207,24028-Jan-201116:25x86
Microsoft.dynamics.nav.transformation.reporting.dll6.0.32146.0114,08028-Jan-201116:25x86
Nc_netb.dll6.0.32146.016,72028-Jan-201116:37x86
Nc_tcp.dll6.0.32146.018,76828-Jan-201116:37x86
Nc_tcps.dll6.0.32146.025,42428-Jan-201116:37x86
Ndbcs.dll6.0.32146.01,168,72028-Jan-201116:37x86
Slave.exe6.0.32146.038,22428-Jan-201116:37x86
Để thay thế các tệp Microsoft Dynamics NAV hiện tại, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng ứng dụng khách Microsoft Dynamics NAV cổ điển.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống. Microsoft Dynamics NAV khách truyền thống thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Classic
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV khách hàng truyền thống.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
Bước 2: Thay thế các tệp cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored

Trong cài đặt máy khách Microsoft Dynamics NAV RoleTailored, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hay cập nhật tệp:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll1.3.10803.45171,65627-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.dll1.3.10803.451702,42427-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll1.3.10803.451104,42427-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll1.3.10803.45134,80027-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll1.3.10803.45192,13627-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll1.3.10803.45163,48027-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll1.3.10803.45183,94427-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll1.3.10803.4512,222,08027-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll1.3.10803.4511,091,56827-Jan-201106:30x86
Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll6.0.32146.0206,73628-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.client.exe6.0.32146.0149,37628-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll1.0.559.18375,68828-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll6.0.32146.0112,54428-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll6.0.32146.0530,30428-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll6.0.32146.0350,09628-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlbKhông áp dụng2,68028-Jan-201112:40Không áp dụng
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.32146.02,021,24828-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.32146.0591,73628-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.32146.042,88028-Jan-201116:24x86
Microsoft.office.interop.outlook.dll10.0.4504.0395,13628-Jan-201116:37x86
Để thay thế các tệp này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Đóng các khách hàng Microsoft Dynamics NAV RoleTailored.
 2. Xác định thư mục cài đặt khách hàng của Microsoft Dynamics NAV RoleTailored. Khách hàng Microsoft Dynamics NAV RoleTailored thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored khách hàng
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán tệp mà bạn tải xuống thư mục cài đặt khách hàng của Microsoft Dynamics NAV RoleTailored.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
Bước 3: Thay thế các tệp trong quá trình cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics NAV

Trong cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics NAV, thay thế các tệp sau bằng cách sử dụng các hotfix hay cập nhật tệp:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Httpcfg.exe5.2.3790.022,35228-Jan-201116:37x86
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.32146.02,021,24828-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll6.0.32146.0628,60028-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.server.exe6.0.32146.0141,18428-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.service.dll6.0.32146.0145,28028-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll6.0.32146.075,66428-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll6.0.32146.0149,40028-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.32146.0591,73628-Jan-201116:24x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.32146.042,88028-Jan-201116:24x86
Nclcsrt.etxKhông áp dụng90,32928-Jan-201108:39Không áp dụng
Nclcsrt.stxKhông áp dụng92,12828-Jan-201108:39Không áp dụng
Nclcsrts.dll6.0.32146.01,442,64028-Jan-201116:37x86
Ndbcs.dll6.0.32146.01,168,72028-Jan-201116:37x86
Để thay thế các tệp này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Ngăn chặn máy chủ Microsoft Dynamics NAV.
 2. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV Server. Máy chủ Microsoft Dynamics NAV thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV Server.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
 6. Khởi động máy chủ Microsoft Dynamics NAV.
Bước 4: Thay thế các tệp trong quá trình cài đặt máy chủ ứng dụng Microsoft Dynamics NAV

Nếu bạn có Microsoft Dynamics NAV máy chủ ứng dụng được cài đặt, thay thế các tệp sau đây trong Microsoft Dynamics NAV ứng dụng máy chủ cài đặt bằng cách sử dụng các hotfix hay cập nhật tệp:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Dbm.dll6.0.32146.0312,64828-Jan-201116:37x86
Nas.exe6.0.32146.02,186,56828-Jan-201116:25x86
Nassql.exe6.0.32146.02,290,00028-Jan-201116:25x86
Ndbcs.dll6.0.32146.01,168,72028-Jan-201116:37x86
Slave.exe6.0.32146.038,22428-Jan-201116:37x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK. Microsoft Dynamics NAV SDK thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\CFRONT
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\Communication thành phần
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\Communication thành phần
 2. Chọn SDK để Cập Nhật, C/trước hoặc phụ kiện thông tin.
 3. Sao chép các tệp bạn đã tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK phù hợp.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Bước 5: Thay thế các tệp cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK

Nếu bạn có cài đặt của Microsoft Dynamics NAV SDK, thay thế các tệp sau:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cf.hKhông áp dụng57,95028-Jan-201112:40Không áp dụng
Cfront.dll6.0.32146.01,418,06428-Jan-201116:37x86
Cfront.ocx6.0.32146.0112,46428-Jan-201116:37x86
Cfrontsql.dll6.0.32146.01,630,04028-Jan-201116:37x86
Libload.cKhông áp dụng31,71828-Jan-201106:52Không áp dụng
Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.dll6.0.32146.0182,16828-Jan-201116:25x86
Microsoft.dynamics.nav.cfront.cfrontdotnet.xmlKhông áp dụng443,04528-Jan-201107:15Không áp dụng
Sample.cKhông áp dụng28,71828-Jan-201106:52Không áp dụng
Sample.exe6.0.32146.032,59228-Jan-201116:37x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK. Microsoft Dynamics NAV SDK thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\CFRONT
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\SDK\Communication thành phần
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Dynamics NAV\Communication phần
 2. Chọn SDK để Cập Nhật, C/trước hoặc phụ kiện thông tin.
 3. Sao chép các tệp mà bạn tải xuống.
 4. Dán các tệp mà bạn truy cập vào thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV SDK phù hợp.
 5. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.
Lưu ý Nếu bạn đã tải xuống hotfix hoặc bản Cập Nhật cho các cấu phần kết nối, bạn phải đăng ký tập tin .dll riêng.

Bước 6: Thay thế các tệp cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC

Nếu bạn có cài đặt điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC, thay thế các tệp sau đây trong cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Cfront.dll6.0.32146.01,418,06428-Jan-201116:37x86
Dbm.dll6.0.32146.0312,64828-Jan-201116:37x86
Nc_netb.dll6.0.32146.016,72028-Jan-201116:38x86
Nc_tcp.dll6.0.32146.018,76828-Jan-201116:37x86
Nc_tcps.dll6.0.32146.025,42428-Jan-201116:38x86
Nodbc.dll6.0.32146.02,141,00828-Jan-201116:37x86
Nodbc.xmlKhông áp dụng1.20925-Aug-200916:43Không áp dụng
Nodbccfg.cfg6.0.32146.0724,48028-Jan-201108:11Không áp dụng
Nodbccfg.xmlKhông áp dụng2,47225-Aug-200916:43Không áp dụng
Slave.exe6.0.32146.038,22428-Jan-201116:37x86
Để thay thế các tệp, hãy làm theo các bước sau:
 1. Xác định thư mục cài đặt trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC. Trình điều khiển Microsoft Dynamics NAV ODBC thường được cài đặt trong thư mục sau:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\ODBC
 2. Sao chép các tệp mà bạn tải xuống.
 3. Dán tệp mà bạn tải xuống thư mục cài đặt Microsoft Dynamics NAV ODBC trình điều khiển.
 4. Bấm để ghi đè lên các tệp trong thư mục.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Lưu ý đặc biệt cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Trước khi bạn áp dụng hotfix này để cài đặt Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1, đảm bảo rằng cài đặt Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 hiện tại đã xây dựng số 32074 hoặc sau một số xây dựng. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm một web site sau của Microsoft, tùy thuộc vào việc bạn có một đối tác hoặc khách hàng:
Đối tácKhách hàng
Nếu mã số đóng gói cài đặt Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 hiện tại là 32074 chưa, bạn phải tiến hành một trong những bước sau trước khi bạn có thể cài đặt hotfix này:
 • Cài đặt hotfix 2496107. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  2496107 Nền tảng nguồn tập tin hotfix cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

 • Thực hiện nâng cấp giải pháp cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện nâng cấp giải pháp từ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, ghé thăm website sau của Microsoft:
 • Để biết thông tin về cách tìm số xây dựng trong Microsoft Dynamics NAV, ghé thăm một web site sau của Microsoft, tùy thuộc vào việc bạn có một đối tác hoặc khách hàng:
  Đối tácKhách hàng

  Trạng thái


  Microsoft đã xác nhận rằng đây là một lỗi trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

  Thông tin


  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

  MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP THỰC HIỆN KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU VÀ ĐỒ HOẠ LIÊN QUAN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY ("TÀI LIỆU") CHO MỤC ĐÍCH NÀO.

  CÁC TÀI LIỆU CÓ THỂ BAO GỒM KỸ THUẬT KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT, MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN CHO DÙ EXPRESS, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA TIÊU ĐỀ, KHÔNG VI PHẠM, THOẢ MÃN ĐIỀU KIỆN HOẶC CHẤT LƯỢNG, BÁN VÀ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỐI VỚI CÁC TÀI LIỆU.