Trường từ yêu cầu cuộc họp không liệt kê tất cả các tài khoản trong Outlook 2010 và Outlook 2013

Áp dụng cho: Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Triệu chứng


Khi bạn mở một yêu cầu gặp mặt trong Microsoft Outlook 2010 hoặc Microsoft Outlook 2013, từ trường liệt kê tất cả tài khoản. Do đó, bạn có thể chuyển sang tài khoản mà bạn muốn gửi yêu cầu gặp mặt từ.

Cách giải quyết


Gửi yêu cầu cuộc họp từ tài khoản chính xác, đóng yêu cầu gặp mặt. Sau đó, chuyển sang lịch tài khoản dự định của bạn trước khi bạn tạo một yêu cầu cuộc họp mới.