Xử lý số lượng và bộ nhớ cách sử dụng Smsexec.exe tiếp tục tăng System Center Configuration Manager 2007 SP2


Triệu chứng


Trên máy chủ trang web đang chạy System Center Configuration Manager 2007 gói dịch vụ 2 (SP2), việc xử lý số lượng và bộ nhớ sử dụng quá trình dịch vụ (Smsexec.exe) SMS_Executive tiếp tục tăng. Sau các tài nguyên bộ nhớ có thể được sử dụng hết trên máy chủ trang web. Khi hệ điều hành không có đủ bộ nhớ nguồn lực, Hệ điều hành có thể sập, ngừng đáp ứng hoặc gặp phải trường hợp ngoại lệ khác trên máy chủ trang web.

Vấn đề này thường xảy ra khi máy chủ trang web thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:
  • Xử lý các tập tin kho phần mềm.
  • Xử lý các tập tin kho phần cứng.
  • Tính năng khách đẩy cài đặt được kích hoạt, và một trong các điều kiện sau là đúng:
    • Tài khoản người dùng thực hiện cài đặt nhắc nhở khách hàng không thành viên của nhóm quản trị viên.
    • Tài khoản người dùng thực hiện cài đặt nhắc nhở khách không thể sử dụng để truy cập vào thư mục Smsexec.exe tệp nằm ở đâu vì cấu hình trên máy chủ trang web.
    • Máy tính đích cài đặt nhắc nhở khách sập hoặc không khả dụng.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có hệ thống Center Virtual Machine Manager 2007 SP2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Basesvr.dll4.0.6487.21291,745,25601-Feb-201011:20x86
Ccm.dll4.0.6487.2129153,96001-Feb-201011:20x86
Sinvproc.dll4.0.6487.2129110,44001-Feb-201011:20x86

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft