Bản Cập Nhật cải thiện chức năng danh mục trang chủ đối với Windows Live Toolbar, MSN Toolbar, và Bing Bar

Áp dụng cho: MSN Toolbar

GIỚI THIỆU


Bản Cập Nhật có sẵn thông qua Microsoft Update Windows Live Toolbar, MSN Toolbar và Bing Bar. Bản cập nhật này khắc phục sự cố trong danh mục trang chủ chức năng của các thanh công cụ.

Các sự cố mà bản cập nhật này khắc phục

Trong trình duyệt Internet, bạn chỉ định một trang chủ không đủ URL. Tuy nhiên, Windows Live Toolbar, MSN Toolbar hoặc Bing Bar có thể không phân trang chủ của bạn một cách chính xác. Do đó, trang chủ báo cáo có thể được tạo không đúng cho người dùng chọn tuỳ chọn giúp cải thiện các dịch vụ khi cài đặt các thanh công cụ.

Thông tin Bổ sung


Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ trang web của Microsoft Update:

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft tìm kiếm nâng cao gói cài đặt.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Tên tệpPhiên bảnNgàyKích cỡ (kB)
aab.xap5/14/201033.7
aabloc.xap5/14/201071.2
ARPManager.exe3.0.126.05/14/201058.3
overlay.js5/14/201065,5
SCServer.exe3.0.126.05/14/2010308
SeaNote.cab5/14/20107.83
SeaNote.dll3.0.126.05/14/2010240
SeaPort.cab5/14/20107.64
SeaPort.exe3.0.126.05/14/2010243
SearchBoxExt.cab5/14/201047.3
SearchEnhancementPack.cab5/14/2010746
SearchEnhancementPack.msi5/14/2010849
SearchEnhancementPackSetup.exe7.0.6436.15/14/2010808
SearchOptionsFlyout.xap5/14/201021,5
SearchOptionsFlyoutLoc.xap5/14/201083.5
SEPSearchHelperff.dll3.0.126.05/14/2010226
SEPSearchHelperie.dll3.0.126.05/14/2010187
Setup.exe3.0.126.05/14/201086.7
SHelper.cab5/14/20107.07
SrchBxEx.dll3.0.126.05/14/2010179
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft