"Windows không thể kết nối với máy in" thông báo lỗi khi bạn cố gắng tạo kết nối điểm và in tới máy in từ xa từ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 dựa trên máy tính

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Triệu chứng


Xem xét tình huống sau:
  • Bạn có máy khách đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.
  • Bạn phải tạo một kết nối điểm và in tới máy in từ xa từ máy khách.
Trong trường hợp này, hoạt động không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

=================
Tiêu đề: Thêm máy in
Văn bản: Kết nối với máy in
Windows không thể kết nối với máy in.
Chi tiết: Thao tác thất bại với lỗi 0x0000007e.
=================
Lưu ý: 0x0000007e/ERROR_MOD_NOT_FOUND: không tìm thấy mô-đun được chỉ định.


Do đó, trình điều khiển máy in không thể cài đặt và bạn không thể chia sẻ máy in với máy tính.

Nguyên nhân


Sự cố này xảy ra do sau khi máy in được cài đặt, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 không chính xác tìm kiếm tệp Mscms.dll trong thư mục con khác với thư mục windows\system32.

Giải pháp


Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Trang web sau của Microsoft:Lưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 trên máy tính.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.
Ghi chú về thông tin tệp cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
  • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.1.7600.20707768,00005-May-201007:05x86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614-Jul-200901:16x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.1.7600.20707954,36805-May-201007:21x64
Winprint.dll6.1.7600.1638539,42414-Jul-200901:41x64
Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Localspl.dll6.1.7600.207072,051,58405-May-201005:49IA-64
Winprint.dll6.1.7600.1638590,62414-Jul-200901:50IA-64

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin


Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tên tệpX86_1ed35da7eb57b41939c4d551f901f90a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_37e805b1b11de3bc.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp718
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)10:46
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_30d3d6900cdc98b1.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp4,844
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)11:43
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_1ed35da7eb57b41939c4d551f901f90a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_9406a135697b54f2.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)10:46
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a82d49de4a58d02f63929c78e95ed2ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_a3c47bd6b960ba03.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp722
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)10:46
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_8cf27213c53a09e7.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp4.845 người
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)12:01
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tên tệpIa64_73672fa56aea7a3054afaab3375ebd81_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_d40885115ecd51cc.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)10:46
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-p..ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20707_none_30d57a860cdaa1ad.manifest
Phiên bản tệp
Kích thước tệp4,844
Ngày (UTC)05-May-2010
Thời gian (UTC)10:46
Nền tảngKhông áp dụng