thông báo lỗi "0x80070057" khi bạn sao lưu các tệp trong Windows 7

Áp dụng cho: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Triệu chứng


Khi bạn sao lưu các tệp bằng Windows Backup trên máy tính đang chạy Windows 7, sao lưu không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Đã xảy ra lỗi nội bộ: Tham số không đúng: (0x80070057)

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:
 

Phương pháp 1: Thay đổi cài đặt ký hiệu thập phân

Sự cố này có thể xảy ra nếu ký hiệu thập phân không được đặt thành '.' (dấu chấm). Việc này thường xảy ra ở các ngôn ngữ không phải tiếng Anh (Mỹ), chẳng hạn như tiếng Đức.

Để thay đổi thiết đặt ký hiệu thập phân, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở Panel Điều khiển, nhấp Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng và sau đó nhấp Vùng và Ngôn ngữ.
 2. Nhấp vào tab Định dạng và sau đó nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 3. Trong trường Ký hiệu thập phân, nhập . (dấu chấm) và sau đó nhấp OK hai lần.
 4. Khởi động lại máy tính.
Chú ý Một số phần mềm của bên thứ ba có thể thay đổi thời gian thực của máy tính và ghi đè lên cài đặt trong Pannel Điều khiển.

Phương pháp 2: Thêm giá trị khoá đăng ký

Cảnh báo Các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng kí không chính xác bằng Registry Editor hoặc phương thức khác. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể giải quyết được. Bạn phải chịu mọi rủi ro khi tự sửa đổi sổ đăng kí.
 
 1. Nhấp Bắt đầu
  Nút Bắt đầu Windows
  , nhập Regedit.exe vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp và sau đó nhấn ENTER.
 2. Tìm rồi bấm vào khóa con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System
 3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
 4. CopyFileBufferedSynchronousIo và sau đó nhấn ENTER.
 5. Nhấp chuột phải vào CopyFileBufferedSynchronousIo và sau đó chọn Sửa đổi.
 6. Trong ô Dữ liệu giá trị, nhập 1 và sau đó chọn OK.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.