Bạn không thay đổi lệnh in trên menu tệp trong Word 2010 bằng cách sử dụng macro

Áp dụng cho: Microsoft Word 2010Word 2013

Triệu chứng


Trong Microsoft Word 2010, bạn không thay đổi lệnh in trên trình đơn tập tin bằng cách sử dụng macro. Khi bạn tạo và sau đó chạy macro có tên "FilePrint", hộp thoại Print xuất hiện bất ngờ.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, sử dụng một phần Microsoft Office 2010 tuỳ chỉnh giao diện người DÙNG tuỳ chỉnh giao diện hậu. Ví dụ: sử dụng mã sau đây để tạo một nút mới được gắn nhãn "PrintII" kích hoạt lệnh FilePrint . Phần tuỳ chỉnh giao diện người DÙNG này cũng ẩn tab in Backstage.

Lưu ý Bạn phải có một hiện Visual Basic for Applications (VBA) phương pháp có tên là "FilePrint."

<customUI xmlns="
http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">  <backstage>
    <button id="printBtn" label="PrintII" imageMso="PrintAreaMenu" onAction="FilePrint" insertAfterMso="FileSaveAs" />
    <tab idMso="TabPrint" visible="false" />
  </backstage>
</customUI>

Tham khảo


Để biết thêm thông tin về cách thay đổi từ lệnh, ghé thăm website sau của Microsoft:
Để biết thêm thông tin về cách tuỳ chỉnh Office 2010 Backstage View, ghé thăm website sau của Microsoft Developer Network (MSDN):