Macro không hoạt động trong một bảng tính Excel mới sau khi bạn sao chép trang tính sang sổ làm việc trong Office Excel 2007


Triệu chứng


Bạn gán macro vào một đối tượng trong một bảng tính Excel. Sau khi bạn sao chép trang tính sang sổ làm việc Excel mới trong Microsoft Office Excel 2007, macro không hoạt động trong bảng tính mới và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Không thể chạy <tên macro > macro. Macro không sẵn có trong sổ làm việc này hoặc tất cả các macro có thể bị vô hiệu hoá.

Giải pháp


Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để giải quyết vấn đề này, áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) 981731. Sau đó, đặt mục đăng ký Enforce2003CopyOBName để cho phép các hotfix. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Áp dụng gói hotfix 981731.Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở kiến thức Microsoft:
  981731 Mô tả gói hotfix Office Excel 2007 (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp, oartconv-x-none.msp, oart-x-none.msp, xlconv-x-none.msp): ngày 27 tháng 8 năm 2010
 2. Đặt mục đăng ký Enforce2003CopyOBName. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Khởi động Registry Editor.
   • Trong Windows Vista, bấm bắt đầuthe Start button , gõ regedit vào hộp Bắt đầu tìm kiếm , và sau đó nhấn ENTER. User Account Control Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
   • Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit vào ô Mở và sau đó bấm OK.
  2. Tìm rồi bấm vào khóa con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
  3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
  4. Loại Enforce2003CopyOBName, và sau đó nhấn ENTER.
  5. Bấm chuột phải vào Enforce2003CopyOBName, và sau đó bấm sửa đổi.
  6. Trong ô Dữ liệu giá́ trị, nhập 1, sau đó bấm OK.
  7. Thoát khỏi Registry Editor.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".