Trợ giúp và tìm hiểu Kaizala

;

Hoàn thành công việc

Kết nối và phối hợp với những người cả trong và bên ngoài tổ chức của bạn với Microsoft Kaizala, ứng dụng tác vụ nhắn tin và di động an toàn được xây dựng để hoàn thành công việc.

Bắt đầu ngay

Tìm hiểu từ các chuyên gia

Nội dung đào tạo về Kaizala

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Hành động

Giúp việc quản lý công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sử dụng tác vụ Kaizala

Khảo sát và thăm dò ý kiến

Nhận phản hồi trong thời gian thực từ những người cùng nhóm và đối tác của bạn.

Tạo cuộc thăm dò ý kiến nhanh

Hãy cùng gặp gỡ

Lập kế hoạch và thiết lập cuộc họp và mời người khác tham gia.

Thiết lập cuộc họp

Microsoft Kaizala ở mọi nơi

Sử dụng Microsoft Kaizala trên máy tính bàn, trên web, hoặc thiết bị di động iOS hoặc Android.

Xem hướng dẫn nhanh