Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điểm số cao nhất trong Windows Solitaire

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:101766
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Trong trò chơi Windows Solitaire bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ghi, cao nhấtsố điểm có thể là 24113.
THÔNG TIN THÊM
Tiêu chuẩn ghi trong Windows Solitaire game được thực hiện nhưsau:

  • Bạn nhận được 5 điểm cho mỗi thẻ đã mang từ tầng để bàn và 10 điểm trên một thẻ mang đến từ bảng cho nền tảng tại các đầu trang.
  • Tiền thưởng điểm được tính với công thức 700.000 / (giây để kết thúc) nếu các trò chơi mất nhiều hơn 30 giây. Nếu các trò chơi mất ít hơn 30 giây, không có điểm thưởng được trao.
3,00 3,0 3.0a 3,1 3.10 3,11 boong thẻ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 101766 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:34:31 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 3.0 Standard Edition, Microsoft Windows for Workgroups 3.1, Microsoft Windows for Workgroups 3.11

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB101766 KbMtvi
Phản hồi