Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để truyền bá các biến môi trường hệ thống

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:104011
TÓM TẮT
Bạn có thể sửa đổi biến môi trường người dùng bằng cách chỉnh sửa sau đâyKhóa đăng ký:
  HKEY_CURRENT_USER \     Environment				
Bạn có thể sửa đổi biến môi trường hệ thống bằng cách chỉnh sửa sau đâyKhóa đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \        SYSTEM \   CurrentControlSet \        Control \    Session Manager \      Environment				
Lưu ý rằng bất kỳ biến môi trường mà cần phải được mở rộng (ví dụ,khi bạn sử dụng hệ thống %%) phải được lưu trữ trong registry như là một REG_EXPAND_SZgiá trị đăng ký. Bất kỳ giá trị của loại REG_SZ sẽ không được mở rộng khi đọctừ sổ đăng ký.

Lưu ý rằng RegEdit.exe không có một cách để thêm REG_EXPAND_SZ. Sử dụngRegEdt32.exe khi chỉnh sửa các giá trị này bằng tay.

Tuy nhiên, lưu ý rằng sửa đổi biến môi trường khôngcho kết quả ngay lập tức thay đổi. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu một lệnhNhanh chóng sau khi thực hiện những thay đổi, các biến môi trường sẽ phản ánh cáctrước đó (không phải hiện nay) giá trị. Những thay đổi không có hiệu lực cho đến khi bạnđăng xuất và đăng sau đó nhập lại.

Để có hiệu lực các thay đổi mà không cần phải đăng xuất, phát sóng mộtWM_SETTINGCHANGE thư đến tất cả cửa sổ trong hệ thống, vì vậy mà bất kỳquan tâm đến ứng dụng (chẳng hạn như Windows Explorer, giám đốc chương trình, Task Manager, kiểm soátBảng điều khiển, và vv) có thể thực hiện một bản Cập Nhật.
THÔNG TIN THÊM
Ví dụ, trên Windows NT dựa trên hệ thống, đoạn mã sau đây nên truyềncác thay đổi cho các biến môi trường được sử dụng trong Command Prompt:
  SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0,  (LPARAM) "Environment", SMTO_ABORTIFHUNG,  5000, &dwReturnValue);				
Không ai trong số các ứng dụng mà tàu với Windows 95 và Windows 98, bao gồm cả Windows Explorer và chương trìnhQuản lý, trả lời cho thư này. Vì vậy, trong khi bài viết nàyvề mặt kỹ thuật có thể được thực hiện trên Windows 95 và Windows 98, đó là không có tác dụng ngoại trừ đểthông báo cho các ứng dụng bên thứ ba. Phương pháp duy nhất của việc thay đổi toàn cầubiến môi trường trên Windows 95 là sửa đổi tập tin autoexec.bat vàkhởi động lại.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 104011 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 13:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbhowto kbsyssettings kbmt KB104011 KbMtvi
Phản hồi