Chuyển đổi /maxmem trong cửa sổ Boot.ini file

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:108393
TÓM TẮT
Một undocumented /MAXMEM chuyển đổi được đề cập trên trang 160 của khối lượng 3 của các Microsoft Windows NT Resource Kit. Chuyển đổi này cho phép bạn xác định số lượng tối đa của bộ nhớ (RAM) RAM mà Windows NT có thể sử dụng.

Chuyển đổi này là cung cấp tài liệu vì nó hoạt động chỉ trên rất cụ thểcấu hình. Số lượng bộ nhớ phải tiếp giáp. Microsoft đãkhông cam kết giữ chuyển đổi trong bất kỳ phiên bản trong tương lai của Windows.
THÔNG TIN THÊM
Chuyển đổi này được đặt ở cuối con đường ARC được xác định trong các[hệ điều hành] phần của Boot.ini tập tin, như trong ví dụ này:
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT" /MAXMEM=12				
Ví dụ này lực lượng Windows NT sử dụng chỉ 12 MB RAM, bỏ qua tất cả mọi thứkhác trên đây. Chuyển đổi này có thể có giá trị trong xử lý sự cố tương đươnglỗi, không khớp SIMM tốc độ hoặc bộ nhớ khác liên quan đến vấn đề.

Xin lưu ý rằng bạn không bao giờ nên thiết lập giá trị của /MAXMEM phải ít hơn 8, hoặc Windows NT có thể không khởi động đáng tin cậy. Chuyển đổi này làhợp lệ chỉ trên kiến trúc x 86, và không có sẵn trên MIPS hay Alphanền tảng.

Trong Windows 2000 Professional, không thiết lập /MAXMEM thấp hơn 64 MB. Trong Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server, không thiết lập /MAXMEM thấp hơn 128 MB. Trong Microsoft Windows Server 2003, không thiết lập /MAXMEM thấp hơn sau đó 1024 MB. Trong hệ điều hành khác, hãy kiểm tra các yêu cầu hệ thống tối thiểu trước khi bạn thiết lập /MAXMEM.
prodnt 3.10, NMI lỗi 3,5 4,0 boot.ini memory.dmp đổ 3,50 3.51 4,00kbenv

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 108393 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 16:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

  • kbmt KB108393 KbMtvi
Phản hồi