Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

HOWTO: Chỉ định nối tiếp cổng lớn hơn COM9

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:115831
TÓM TẮT
CreateFile() có thể được sử dụng để có được một xử lý đến một cổng nối tiếp. "Win32Lập trình viên của tham khảo"mục nhập cho"CreateFile()"đề cập đến rằng những chia sẻchế độ phải là 0, tham số tạo phải là OPEN_EXISTING, và cácmẫu phải là NULL.

CreateFile() là thành công khi bạn sử dụng "COM1" thông qua "com9" cho têncủa các tập tin; Tuy nhiên, thông điệp
INVALID_HANDLE_VALUE
được trả lại nếu bạnsử dụng "com10" hoặc cao hơn.

Nếu tên cổng là \\.\COM10, một cách chính xác để chỉ ra sự nối tiếpPort tại một cuộc gọi đến CreateFile() là như sau:
  CreateFile(   "\\\\.\\COM10",   // address of name of the communications device   fdwAccess,     // access (read-write) mode   0,         // share mode   NULL,        // address of security descriptor   OPEN_EXISTING,   // how to create   0,         // file attributes   NULL        // handle of file with attributes to copy  );				
Ghi chú: Cú pháp này cũng làm việc cho cổng COM1 thông qua COM9. Hội đồng nhất địnhsẽ cho phép bạn chọn cổng tên cho mình. Cú pháp này hoạt động cho những ngườitên là tốt.
3.10 3,50

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 115831 - Xem lại Lần cuối: 09/23/2011 02:56:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbcommport kbhowto kbkernbase kbserial kbmt KB115831 KbMtvi
Phản hồi