Tối đa kích thước phân vùng bằng cách sử dụng hệ thống tập tin FAT16

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:118335
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Cho Microsoft MS-DOS phiên bản 4.0 và sau đó phép FDISK để phân vùng cứngđĩa kích thước lên đến 4 Gigabyte (GB). Tuy nhiên, MS-DOS tập tin phân bổbảng (FAT) tập tin hệ thống có thể hỗ trợ chỉ 2 GB cho mỗi phân vùng. VìĐiều này thực tế, đĩa cứng giữa 2 và 4 GB Kích thước phải được chia nhỏthành nhiều phân vùng, mỗi trong số đó không vượt quá 2 GB.

Lưu Ý: Windows 95 OEM Service Release Phiên bản 2 và sau đó hỗ trợ ổ đĩalớn hơn 2 GB bằng cách sử dụng hệ thống tệp FAT32. Để biết thêm thông tin vềFAT32 tập tin hệ thống, xin vui lòng xem các bài viết sau đây trong MicrosoftKiến thức cơ bản:
ID CỦA BÀI: 154997
Tiêu đề: Mô tả về hệ thống tệp FAT32
THÔNG TIN THÊM
Giới hạn 2 GB phân vùng được áp đặt bởi số lượng tối đa của các cụm vàcụm sao lớn kích thước được hỗ trợ bởi hệ thống tập tin FAT. Tập tin FAThệ thống được giới hạn trong các cụm 65,525. Kích thước của một cụm phải là mộtsức mạnh của 2 và ít hơn 65,536 byte--này kết quả trong một cụm sao tối đaKích thước của 32,768 byte (32 K). Nhân số lượng tối đa của các cụm(65,525) của cụm sao tối đa kích thước (32,768) bằng 2 GB.

Lưu ý rằng ổ đĩa cứng phải được hỗ trợ bởi máy tính của ROM BIOSAPI, có một giới hạn 1024 hình trụ, để cho FDISK đểphân vùng đĩa cứng.

Bởi vì 32 K cho mỗi cụm có thể lãng phí không gian đĩa cứng có giá trị, tập tin FAThệ thống không luôn luôn tốt nhất đề án quản lý đĩa cứng. MicrosoftWindows NT sử dụng các NT tệp hệ thống (NTFS), sử dụng một khác nhautập tin/cụm đề án. Microsoft OS/2 Phiên bản 1.3 cung cấp HPFS, đó cũngsử dụng một phương pháp bảo thủ của phân bổ nguồn lực đĩa.

Lưu Ý: Microsoft Windows NT cũng hỗ trợ ổ đĩa FAT. Windows NT 3.51hỗ trợ FAT ổ đĩa lên đến 4 GB Kích thước. Ổ đĩa FAT từ 2 GB đến 4 GB trongKích thước không được hỗ trợ bởi Windows hoặc MS-DOS. Nói cách khác, nếu bạn muốnđể có một ổ đĩa chất béo có thể truy cập từ MS-DOS hay Windows 95/98 và WindowsNT, ổ đĩa chất béo của bạn nên không lớn hơn 2 GB. Nếu bạn sẽ truy cập vàoổ đĩa FAT từ chỉ Windows NT, sau đó ổ đĩa có thể là 2 GB đến 4 GB trongKích thước.

Để có thêm thông tin về MS-DOS và Windows lái xe kích thước vàphân vùng giới hạn, xin vui lòng xem các bài viết sau đây trong MicrosoftKiến thức cơ bản:
ID CỦA BÀI: 67321
Tiêu đề: Chất béo loại và kích thước liên cung phụ thuộc vào kích thước ổ đĩa logic

ID CỦA BÀI: 69912
Tiêu đề: MS-DOS phân vùng bản tóm tắt
4,0 4,00 4.01 5,0 5,00 6,00 6,20 win95 giới hạn hạn chế msdos

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 118335 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 10:20:51 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbinfo kbsetup kbmt KB118335 KbMtvi
Phản hồi