Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Nội dung của tập tin Msdos.sys Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:118579
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Chương trình thiết lập Windows tạo ra một tập tin gọi là Msdos.sys trong thư mục gốc và đặt các tập tin với các chỉ-đọc, hệ thống, và ẩn thuộc tính. Không giống như các tập tin Msdos.sys trong MS-DOS, tập tin này là một tập tin văn bản. Nó chứa một phần [đường dẫn] có danh sách các địa điểm cho các tập tin Windows khác (ví dụ như cơ quan đăng ký) và một phần [tùy chọn] bạn có thể sử dụng để cá nhân hoá tiến trình khởi động.
THÔNG TIN THÊM
Phần [đường dẫn] có thể chứa các thiết đặt sau:
 • HostWinBootDrv =Thư mục gốc của ổ đĩa khởi động
  Mặc định: C
  Mục đích: Xác định vị trí cho thư mục gốc của ổ đĩa khởi động.
 • UninstallDir =Thư mục gốc của ổ đĩa khởi động
  Mặc định: C
  Mục đích: Xác định vị trí của các tập tin W95undo.dat và W95undo.ini. Những tập tin này là cần thiết để gỡ bỏ cài đặt Windows 95.

  LƯU Ý: Cài đặt này là hiện nay chỉ nếu bạn sao lưu các tệp hệ thống của bạn khi bạn bị nhắc trong lúc thiết lập Windows 95.
 • WinBootDir =Thư mục Windows
  Mặc định: Cặp đã chỉ ra trong lúc thiết lập (ví dụ, C:\Windows)
  Mục đích: Danh sách vị trí của các tập tin cần thiết để khởi động.
 • WinDir =Thư mục Windows
  Mặc định: Cặp đã chỉ ra trong lúc thiết lập (ví dụ, C:\Windows)
  Mục đích: Danh sách với vị trí của thư mục Windows 95 chỉ địnhtrong khi thiết lập.
Phần [tùy chọn] có thể chứa các thiết đặt sau. Bạn phải tự chèn các thiết đặt này nếu bạn muốn sử dụng chúng:
 • AutoScan =Số
  Mặc định: 1
  Mục đích: Định nghĩa hay không quét đĩa được điều hành sau khi một shutdown xấu.Thiết đặt của 0 không chạy quét đĩa; 1 nhắc trước khichạy quét đĩa; 2 không nhắc trước khi chạyScanDisk nhưng sẽ nhắc bạn trước khi sửa chữa lỗi nếu cólỗi được tìm thấy.

  Thiết đặt này được sử dụng chỉ OEM Service Release 2 và Windows 98.
 • BootDelay =GiâyMặc định: 2Mục đích: Bộ số lượng thời gian thông báo "Bắt đầu từ Windows"vẫn còn trên màn hình trước khi Windows 95 tiếp tục khởi động.

  LƯU Ý: BootDelay không được hỗ trợ trong Windows 98.
 • BootSafe =Boolean
  Mặc định: 0
  Mục đích: Một thiết lập 1 lực lượng máy tính của bạn khởi động trong chế độ an toàn.
 • BootGUI =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 1 lực lượng nạp giao diện GUI. Mộtthiết lập của 0 vô hiệu hoá nạp giao diện GUI.
 • BootKeys =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 1 cho phép việc sử dụng các chức năng quan trọng khởi độngtùy chọn (tức là, F4, F5, F6, F8 và CTRL). Thiết đặt của 0vô hiệu hóa việc sử dụng các phím chức năng trong quá trình khởi động

  LƯU Ý: Một thiết lập BootKeys = 0 ghi đè sử dụng BootDelay = n.
 • BootMenu =Boolean
  Mặc định: 0
  Mục đích: Một thiết lập 1 cho phép các Khởi động trình đơn. Nếu thiết lập này là 0,sau đó bạn phải nhấn F8 phím khi "bắt đầu từ Windows 95"xuất hiện, (hoặc nhấn và giữ CTRL phím khi Windows của bạnkhởi động lại máy tính dựa trên 98) để gọi các Khởi động trình đơn.
 • BootMenuDefault =Số
  Mặc định: 1 Nếu hệ thống đang chạy một cách chính xác; 3 nếu hệ thống treo trong trường hợp trước đó
  Mục đích: Sử dụng thiết đặt này để thiết lập mục trình đơn mặc định cho khởi động.
 • BootMenuDelay =Số
  Mặc định: 30
  Mục đích: Thiết đặt này được sử dụng để thiết lập số lượng giây hệ thống của bạnsẽ tạm dừng vào các Khởi động trình đơn. Nếu số giây đếmxuống đến 0 nếu không có sự can thiệp, BootMenuDefault được kích hoạt.

  LƯU Ý: Tùy chọn này không phải là chức năng trừ khi BootMenu = thêm 1, bộ phận [tùy chọn] tập tin Msdos.sys.
 • BootMulti =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 0 vô hiệu hóa các tùy chọn đa khởi động. (Ví dụ,với một thiết lập 0, bạn không thể khởi động của bạn hoạt động trước đóhệ thống.) Thiết đặt 1 cho phép các phím F4 và F8 để khởi động của bạnhệ điều hành trước đó.
 • BootWarn =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 0 vô hiệu hóa thông điệp cảnh báo khởi động chế độ an toàn vàcác Khởi động trình đơn.
 • BootWin =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 1 lực lượng Windows 95 nạp lúc khởi động. Thiết đặt0 vô hiệu hóa Windows 95 như hệ điều hành mặc định (điều nàycó ích chỉ nếu bạn có MS-DOS phiên bản 5.x hoặc 6.x trên cácmáy tính).

  LƯU Ý: Nhấn F4 đảo mặc định chỉ khi BootMulti = 1. (Ví dụ, bấm phím F4 với một thiết lập 0 buộc Windows 95 tải.)
 • DoubleBuffer =Boolean
  Mặc định: 0
  Mục đích: Một thiết lập 1 là một thiết lập có điều kiện cho phép đôi-đệm cho bộ điều khiển mà cần nó (ví dụ, SCSIbộ điều khiển). Thiết đặt của 2 là một vô điều kiện thiết màcho phép đôi đệm bất kể của cho dù bộ điều khiểnnhu cầu của nó hay không.
 • DBLSpace =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 1 cho phép tự động nạp DBLSPACE.BINtập tin. Thiết đặt của 0 ngăn ngừa nạp tự độngtập tin.

  LƯU Ý: Sử dụng Windows 95 hoặc Dblspace.bin hoặc Drvspace.bin nếu cả hai được trình bày trong thư mục gốc của ổ đĩa khởi động khi khởi động. Để vô hiệu hoá mộttrình điều khiển nén từ đang được nạp lúc khởi động, sử dụng cả hai thiết lập trong cácMSDOS.sys tệp. Ví dụ:
  DBLSpace = 0
  DRVSpace = 0
 • DRVSpace =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 1 cho phép tự động nạp DRVSPACE.BINtập tin. Thiết đặt của 0 ngăn ngừa tự động nạp tệp này.

  LƯU Ý: Sử dụng Windows 95 hoặc Dblspace.bin hoặc Drvspace.bin nếu cả hai được trình bày trong thư mục gốc của ổ đĩa khởi động khi khởi động. Để vô hiệu hoá mộttrình điều khiển nén từ đang được nạp lúc khởi động, sử dụng cả hai thiết lập trong cácMSDOS.sys tệp. Ví dụ:
  DBLSpace = 0
  DRVSpace = 0
 • LoadTop =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 0 để Windows 95 tải lệnh.COM hoặcDRVSPACE.BIN/DBLSPACE.BIN ở đầu 640 K. Nếu bạn đang cóvấn đề tương thích với phần mềm mà làm cho các giả định vềbộ nhớ cố gắng thiết lập này đến 0.
 • Biểu tượng =Boolean
  Mặc định: 1
  Mục đích: Một thiết lập 1 lực lượng mặc định Windows 95 logo xuất hiện. Mộtthiết lập của 0 ngăn biểu tượng hoạt hình được hiển thị.Thiết đặt của 0 cũng tránh hooking một loạt các ngắtđiều đó có thể tạo ra sự không tương thích với một số bên thứ baquản lý bộ nhớ.
 • Mạng =Boolean
  Mặc định: 0
  Mục đích: Một cách thiết lập 1 có nghĩa là mạng được cài đặt và thêm Chế độ an toàn với hỗ trợ mạng như là một lựa chọn trên Windows 95 Khởi động trình đơn.

Thêm ký tự trong tập tin Msdos.sys

Tệp Msdos.sys cũng bao gồm một phần có chứa dường như vô dụngthông tin. Thông tin này là cần thiết để hỗ trợ các chương trình mong đợiMsdos.sys tệp được ít 1.024 byte dài. Ví dụ, nếu mộtchương trình chống virus phát hiện rằng các tập tin Msdos.sys là ít hơn 1.024byte, nó có thể giả định rằng các tập tin Msdos.sys bị nhiễm virus. Nếubạn xóa các tập tin Msdos.sys máy tính của bạn không khởi động.

Các tuyên bố sau, theo sau là một loạt các "X" s, xuất hiện trong cácMSDOS.sys tệp:
;Những dòng được yêu cầu để tương thích với các chương trình khác.
Không loại bỏ chúng (Msdos.sys cần là > 1024 bytes).
Bởi vì mỗi dòng bắt đầu với một dấu chấm phẩy (;), đường dây không được đọc bởi Windows.

Làm thế nào để chỉnh sửa các tập tin Msdos.sys

Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ giá trị trong các tập tin Msdos.sys, làm theocác bước sau để sửa tệp:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tìm, và sau đó nhấp vào Tệp hoặc cặp.
 2. Trong các Đặt tên hộp, loại MSDOS.sys. Trong các Tìm trong hộp, bấm vào ổ đĩa khởi động của bạn (thường lái xe c hoặc lái xe H Nếu ổ đĩa c được nén). Bấm vào các Tìm thấy bây giờ nút.
 3. Nhấp chuột phải vào các MSDOS.sys tập tin, và sau đó bấm Thuộc tính.
 4. Nhấn vào đây để xóa các Chỉ đọcẨn kiểm tra hộp để loại bỏ các thuộc tính khỏi tệp Msdos.sys, và sau đó nhấp vào Ok.
 5. Nhấp chuột phải vào các MSDOS.sys tập tin, và sau đó bấm Mở với.
 6. Trong các Chọn chương trình bạn muốn sử dụng hộp, bấm vào WordPad, và sau đó nhấp vào Ok.
 7. Thực hiện các thay đổi bạn muốn tệp Msdos.sys. Khi bạn làm xong,lưu tập tin như một tài liệu văn bản, và sau đó bỏ WordPad.
 8. Nhấp chuột phải vào các MSDOS.sys tập tin, và sau đó bấm Thuộc tính.
 9. Chọn các Chỉ đọcẨn kiểm tra hộp để thiết lập các thuộc tính cho tệp, và sau đó nhấp vào Ok. Đóng cửa sổ tìm.
 10. Khởi động lại Windows.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để xác định trong cặp mà Windows được cài đặt, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
305792 Làm thế nào để xác định thư mục Windows được cài đặt trong
MSDOS sys

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 118579 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 10:22:20 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kbenv kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot kbmt KB118579 KbMtvi
Phản hồi