Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Danh sách các tên đăng ký với dịch vụ thắng

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:119495
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314104.
TÓM TẮT
Tên đăng ký bởi hệ phục vụ WINS có thể được chia thành ba nhóm:

  • Tên máy tính
  • Tên miền
  • Tên gọi khác/đặc biệt
Mỗi khách hàng thắng thực sự đăng ký tên của nó với hệ phục vụ WINS ba hoặcbốn lần.

LƯU Ý: Khách MS-DOS hàng rằng tàu với Windows NT Phiên bản 3,5 (LANQuản lý máy khách Phiên bản 2.2 c cho MS-DOS và máy sử dụng mạng MicrosoftPhiên bản 3,0) cung cấp hỗ trợ cho nghị quyết thắng, nhưng không đăng ký.

Một số đặc biệt NetBIOS tên cũng được đăng ký để duy trì và lấyduyệt danh sách. Tên được liệt kê ở đây được ngụ ý bằng tên "Name(xx)" theo saubởi giá trị hex (xx) và độn với không gian để 16 byte.
THÔNG TIN THÊM
Đăng ký tên của máy tính:
\\<computer_name>[00h]</computer_name>
Tên này được đăng ký cho tên máy trạm khách hàng thắng.

\\<computer_name>[03h]</computer_name>
Tên này được đăng ký cho các dịch vụ Messenger trên những thắng.

Khách hàng:

\\<computer_name>[BFh]</computer_name>
Mạng lưới giám sát tiện ích (tên nhóm, đăng ký khi chạy netmon) Tên này được đăng ký cho các dịch vụ mạng lưới giám sát đại lý và sẽ chỉ xuất hiện nếu dịch vụ được khởi động trên hệ thống. Nếu tên máy tính là không phải là một nhân vật đầy đủ 15, tên sẽ được độn với cộng với (+) các biểu tượng.

\\<computer_name>[BEh]</computer_name>
Đại lý giám sát mạng (tên duy nhất, đăng ký khi đại lý từ xa bắt đầu)

\\<computer_name>[1Fh]</computer_name>
Tên này được đăng ký cho mạng Dynamic Data Exchange (NetDDE) dịch vụ và sẽ chỉ xuất hiện nếu dịch vụ NetDDE đang bắt đầu trên các hệ thống. Theo mặc định, dưới Windows NT 3.5, phiên bản dịch vụ NetDDE đang không tự động khởi động.

\\<computer_name>[20h]</computer_name>
Tên này được đăng ký cho các dịch vụ máy chủ trên máy khách thắng.

\\<computer_name>[21h]</computer_name>
RAS khách hàng.

\\<computer_name>[06h]</computer_name>
Dịch vụ hệ phục vụ RAS.

Đăng ký tên miền:

\\<domain_name>[00h]</domain_name>
Trường hợp này tên miền được đăng ký bởi các máy trạm vì vậy là nó có thể nhận được chương trình phát thanh trình duyệt từ mạng LAN quản lý dựa trên hệ thống. Đây là tên mà máy chủ thông báo phát sóng trong Microsoft LAN Manager máy tính Microsoft LAN Manager vì vậy những gì khác có thể theo dõi các máy chủ trên mạng. Máy tính Windows không làm cho những buổi phát sóng trừ khi tùy chọn LMAnnounce đã được kích hoạt bởi cấu hình dịch vụ Server trong Control Panel/mạng ứng dụng.

\\<domain_name>[1Bh]</domain_name>
Trường hợp này tên miền được đăng ký bởi các máy chủ Windows NT hệ thống mà chạy theo trình duyệt miền Master và được sử dụng để cho phép duyệt web từ xa cho các tên miền. Khi một hệ phục vụ WINS truy vấn cho bản tên này, một hệ phục vụ WINS trả về địa chỉ IP của hệ thống đăng ký đây Tên.

\\<domain_name>[1Ch]</domain_name>
Tên này được đăng ký để sử dụng bởi các bộ điều khiển tên miền trong các tên miền và có thể chứa địa chỉ IP lên đến 25. Một địa chỉ IP sẽ rằng chính Domain Controller (PDC) và 24 khác sẽ các địa chỉ IP của điều khiển vùng sao lưu (BDCs). Tên miền [1Ch] tên được sử dụng bởi các BDCs để xác định vị trí PDC và sử dụng khi vượt qua - thông qua xác thực cần thiết để xác nhận một yêu cầu đăng nhập.

\\<domain_name>[1Dh]</domain_name>
Trường hợp này tên miền được đăng ký chỉ bởi Master Trình duyệt, trong đó có thể chỉ có một tên miền. Tên này là được sử dụng bởi trình duyệt sao lưu để giao tiếp với các trình duyệt Master trong Thứ tự để truy xuất danh sách các máy chủ có sẵn từ Master Trình duyệt.

\\<domain_name>[1Eh]</domain_name>
Tên này được đăng ký bởi tất cả các máy chủ trình duyệt và trình duyệt tiềm năng các máy chủ trong một tên miền hoặc nhóm làm việc. Nó được sử dụng để yêu cầu thông báo mà được gửi bởi Master trình duyệt để lấp đầy lên danh sách trình duyệt của mình, và cho bầu cử yêu cầu các gói dữ liệu để buộc một cuộc bầu cử.

Tên gọi khác/đặc biệt:

Thêm vào tên của máy tính và tên miền, sau tên cũngxuất hiện trong cơ sở dữ liệu thắng.

\\--__MSBROWSE__[01h]
Tên này được đăng ký bởi trình duyệt Master và được sử dụng để phát sóng và nhận được tên miền thông báo trên mạng con địa phương. Nó là thông qua tên này Master trình duyệt cho các tên miền khác nhau học tên của khác nhau tên miền và tên của các trình duyệt Master trên những tên miền. Khi một hệ phục vụ WINS sẽ nhận được một truy vấn tên cho tên này, các Hệ phục vụ WINS sẽ luôn quay trở lại mạng con địa chỉ quảng bá cho các yêu cầu của khách hàng địa phương mạng con.

\\<username>[03h]</username>
Khi xem thắng cơ sở dữ liệu, tên người dùng cho hiện đang đăng nhập người dùng sẽ cũng được đăng ký trong cơ sở dữ liệu thắng. Tên người dùng là đăng ký của các thành phần máy chủ do đó người dùng có thể nhận được bất kỳ 'net gửi' lệnh gửi đến tên người dùng của họ.
prodnt trình duyệt tcp ip tcpip đăng ký

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 119495 – останній перегляд: 08/17/2011 16:07:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnetwork kbmt KB119495 KbMtvi
Зворотний зв’язок