Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Làm thế nào để truy cập biến môi trường trong một tập tin thực thi MS-DOS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:121170
TÓM TẮT
Bài viết giải thích làm thế nào bạn có thể truy cập các biến môi trường trong MS-DOStập tin bó.
THÔNG TIN THÊM
Ví dụ sau cho thấy làm thế nào để kiểm tra sự tồn tại của một môi trườngbiến:
  IF "%VARIABLE%" == "" GOTO MODULE				
Ví dụ này sẽ kiểm tra sự tồn tại của các biến môi trường"BIẾN." Nếu biến không tồn tại, tuyên bố là đúng và kiểm soátcủa những đợt tập tin nhảy vào phần mô-đun. Nếu tuyên bố là khôngđúng, có nghĩa là, biến biến có tồn tại, chương trình điều khiển bỏ qua đểdòng kế tiếp của tập tin thực thi và tiếp tục.

Lưu Ý: Các dấu ngoặc kép là cần thiết chỉ khi một biến được dùng trong mộthợp lý nếu tuyên bố.

Ví dụ sau minh hoạ việc sử dụng các biến môi trường PATHtrong một tập tin thực thi:
  IF "%PATH%" == "" GOTO NOPATH  :YESPATH  @ECHO The PATH environment variable was detected.  PATH=C:\DOS;%PATH%  GOTO END  :NOPATH  @ECHO The PATH environment variable was NOT detected.  PATH=C:\DOS;  GOTO END  :END				
Ví dụ này các xét nghiệm cho sự tồn tại của biến đường dẫn. Nếu nó tồn tại,điều khiển đi tới phần YESPATH; Nếu không, kiểm soát được thông qua với cácNOPATH phần.

Nếu một con đường được phát hiện và kiểm soát được thông qua với phần YESPATH, C:\DOSđược thêm vào đường dẫn hiện có bằng cách sử dụng % ĐƯỜNG_DẪN % biến.
6,00 6,20

Властивості

Ідентифікатор статті: 121170 – останній перегляд: 08/17/2011 13:41:00 – виправлення: 2.0

 • kbmt KB121170 KbMtvi
Зворотний зв’язок