Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi "Hết bộ nhớ" xuất hiện khi bạn chạy nhiều chương trình

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn chạy nhiều chương trình dựa trên Windows, thông báo lỗi "Hết bộ nhớ" xuất hiện khi bạn cố gắng khởi động các chương trình mới hoặc cố gắng sử dụng các chương trình đang chạy, cho dù bạn vẫn còn nhiều bộ nhớ vật lý và bộ nhớ ảo.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này có thể xảy ra nếu heap màn hình trong hệ thống con WIN32 đã hết.

Chú ý Sự cố này xảy ra thường xuyên hơn trong Windows NT 3.5 vì kích thước mặc định của heap màn hình là 512K. Trong Windows NT 3.1, giá trị mặc định là 3072K. Giá trị mặc định được giảm xuống để tăng hiệu suất.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để được chúng tôi khắc phục sự cố này giúp bạn, bạn hãy vào phần "Khắc phục sự cố giúp tôi". Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần "Để tôi tự khắc phục sự cố".

Khắc phục sự cố cho tôiĐể khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào nút hoặc liên kết Khắc phục sự cố. Bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống, và làm theo các bước trong thuật sỹ Khắc phục sự cố.


Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.
 • Nếu bạn hiện không làm việc trên máy tính xảy ra sự cố, hãy lưu giải pháp Khắc phục sự cố vào ổ đĩa flash hoặc CD rồi chạy trên máy tính có sự cố.
 • Nếu phương pháp này không khắc phục được sự cố cho bạn, hãy tăng bộ nhớ cho máy tính của bạn.

Sau đó, đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".Để tôi tự khắc phục sự cố

Để khắc phục sự cố này, hãy tăng kích thước heap màn hình:
 1. Chạy Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Từ cây con
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  , hãy chuyển tới khoá sau:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Chọn giá trị Windows.
 4. Từ menu Chỉnh sửa, chọn Chuỗi.
 5. Tăng tham số SharedSection.

  Đối với Windows NT:
  SharedSection chỉ định hệ thống và heap màn hình bằng định dạng sau:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Thêm ",256" hoặc ",512" vào sau số yyyy.

  Đối với Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003:
  SharedSection sử dụng định dạng sau để chỉ định heap hệ thống và heap màn hình:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  Đối với hệ điều hành 32 bit, tăng giá trị yyyy thành "12288";
  Tăng giá trị zzzz thành "1024".
  Đối với hệ điều hành 64 bit, tăng giá trị yyyy thành "20480";
  Tăng giá trị zzzz thành "1024".
THÔNG TIN THÊM
Windows NT sử dụng heap bộ nhớ đăng biệt cho tất cả các chương trình dựa trên Windows đang chạy trên màn hình. Heap màn hình được sử dụng cho tất cả các đối tượng (cửa sổ, menu, bút, biểu tượng v.v...). Khi nhiều chương trình dựa trên Windows cùng chạy, heap này có thể hết bộ nhớ. Khi không có đủ bộ nhớ để đáp ứng yêu cầu phân bổ, hệ thống thường trả lại lỗi và thông báo cho người dùng rằng họ sắp hết bộ nhớ. Một số chương trình không xử lý tốt sự cố và trong một số trường hợp có thể không có đủ bộ nhớ để tạo hộp thoại thông báo lỗi. Vì vậy, thao tác đã yêu cầu không thành công mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Khoá SharedSection là một chuỗi dài khi được xem bằng Registry Editor. Giá trị mặc định của khoá này như sau.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe  ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512  Windows=On  SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2  ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				


Giá trị SharedSection đầu tiên (1024) xác định kích thước heap phổ biến đối với tất cả các màn hình. Giá trị này bao gồm bảng điều khiển chung (Thẻ quản Window là phạm vi máy riêng) và thiết đặt hệ thống được chia sẻ (như SystemMetrics). Bạn có thể không cần phải thay đổi giá trị này.

Giá trị SharedSection thứ hai (3072) kiểm soát kích thước của heap màn hình liên quan đến một trạm window tương tác (được sử dụng cho các đối tượng Windows). Giá trị tĩnh này được sử dụng để ngăn không cho các ứng dụng hoạt động kém sử dụng quá nhiều tài nguyên. Vì heap màn hình được ánh xạ trong mỗi khoảng địa chỉ của quá trình, giá trị này không được đặt thành giá trị tuỳ ý cao (vì nó sẽ làm giảm hiệu suất), mà chỉ nên được tăng đúng mức để cho phép tất cả các ứng dụng mong muốn chạy.

Giá trị SharedSection thứ ba (512) kiểm soát kích thước của heap màn hình cho mỗi màn hình liên quan đến trạm window "không tương tác". Nếu không có giá trị này, kích thước của heap màn hình cho các trạm window không tương tác sẽ giống kích thước đượcc chỉ định cho các trạm window tương tác (giá trị SharedSection thứ hai).
Để biết thêm thông tin về các tham số của khoá SharedSection, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
184802 PRB: User32.dll hoặc Kernel32.dll không thể khởi động

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu sự cố đã được khắc phục, bạn đã hoàn thành phần này. Nếu sự cố vẫn chưa được khắc phục, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
 • Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề gì với giải pháp này, hãy để lại nhận xét trên blog "Khắc phục sự cố giúp tôi" hoặc gửi email cho chúng tôi.
prodnt low failure fixed size page file fixit fix it fixme
Thuộc tính

ID Bài viết: 126962 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2011 15:54:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962
Phản hồi