Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cho Windows Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:130510
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này danh sách thiết bị chuyển mạch dòng lệnh, bạn có thể sử dụng khi bạn bắt đầuWindows Explorer (EXPLORER.EXE).
THÔNG TIN THÊM

Cú pháp

THÁM HIỂM.EXE [n] [/e] [, / root,<object>] [[, / chọn],<sub object="">]</sub></object>

Thiết bị chuyển mạch

/n: Opens a new window in single-paned (My Computer) view for each item   selected, even if the new window duplicates a window that is   already open./e: Uses Windows Explorer view. Windows Explorer view is most similar   to File Manager in Windows version 3.x. Note that the default view   is Open view./root,<object>: Specifies the root level of the specified view. The         default is to use the normal namespace root (the         desktop). Whatever is specified is the root for the         display./select,<sub object>: Specifies the folder to receive the initial            focus. If "/select" is used, the parent folder            is opened and the specified object is selected.				

Ví dụ

 • Để mở một cửa sổ Explorer xem để khám phá chỉ các đối tượng trên \\<server name="">, sử dụng cú pháp sau:</server>
  thám hiểm /e, / root, \\<server name=""></server>
 • Xem cặp C:\WINDOWS và chọn CALC.EXE, sử dụng sau đây cú pháp:
  thám hiểm /select,c:\windows\calc.exe
tham số 4,0

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 130510 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 11:24:09 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB130510 KbMtvi
Phản hồi