Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chương trình Dồn liền đĩa bên thứ ba công cụ cho Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:130539
TÓM TẮT
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 bao gồm một công cụ cho dồn liền đĩa. Công cụ Windows Disk Defragmenter là một phiên bản giới hạn của chương trình Diskeeper từ Diskeeper Corporation. Chương trình Dồn liền đĩa không bao gồm tất cả các tính năng có sẵn trong phiên bản đầy đủ của Diskeeper.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm về các bên thứ ba phân mảnh công cụ cho Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Hầu hết các nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện một phiên bản máy trạm và một phiên bản máy chủ của phần mềm dồn liền đĩa của họ. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
227463Đĩa hạn chế chương trình Dồn liền trong Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003
223146 Không thể sử dụng thiết bị chuyển mạch dòng lệnh với công cụ dồn liền đĩa
Để biết thêm chi tiết về chương trình Diskeeper, ghé thăm Diskeeper tổng công ty Web site sau:Liên hệ với công ty cổ phần Diskeeper, sử dụng thông tin liên lạc sau đây:
Diskeeper Corporation 7590 North Glenoaks Boulevard, 2nd Floor Burbank, California, 91504 Technical Support: (818) 547-2050Fax: (818) 545-8801
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, liên quan đến hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.
prodnt phân mảnh tiện ích Defragmentor

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 130539 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 12:02:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbmt KB130539 KbMtvi
Phản hồi