Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể truy cập vào Ổ đĩa CD-ROM từ chế độ MS-DOS hoặc dấu nhắc lệnh

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:135174
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn khởi động lại máy tính của bạn trong chế độ MS-DOS, khởi động lại để một Windowsdấu nhắc lệnh hoặc khởi động lại máy tính của bạn và sử dụng một đĩa khởi động, bạn có thểkhông thể truy cập vào ổ đĩa CD. Hành vi này có thể xảy ra ngay cảMặc dù bạn có thể truy cập vào ổ đĩa CD-ROM từ các cửa sổ đồ họagiao diện người dùng.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu bất kỳ của các điều kiện sau đây tồn tại:
 • Trình điều khiển đĩa CD-ROM hay tập tin Mscdex.exe là tàn tật (nhận xét) hoặc mất tích từ các tập tin Autoexec.bat hoặc Config.sys.
 • Trình điều khiển đĩa CD-ROM hay tập tin Mscdex.exe là thiếu hoặc bị hư hại.
 • Khởi động đĩa chứa trình điều khiển đĩa CD-ROM hay tập tin Mscdex.exe.
 • Bạn có thay thế đĩa CD-ROM gốc và không Cập Nhật trình điều khiển MS-DOS.
Để truy cập vào một ổ đĩa CD-ROM khi bạn khởi động với một dấu nhắc lệnh Windows hoặckhởi động lại máy tính trong chế độ MS-DOS, bạn phải nạp đĩa CD-ROM thực chế độtrình điều khiển trong tệp Config.sys và trình điều khiển MSCDEX trong Autoexec.bat hoặcDosstart.bat tập tin. Nếu ổ đĩa CD-ROM được hỗ trợ trong chế độ được bảo vệ trongWindows, trình điều khiển nào về đĩa CD-ROM và MSCDEX chế độ thực là rất có thể khôngđược nạp trong tệp Config.sys và Autoexec.bat hoặc Dosstart.bat ngàyđĩa cứng. Ngoài ra, nếu bạn khởi động từ đĩa mềm, đĩa CD-ROM vàMSCDEX trình điều khiển sẽ không nạp trừ khi bạn cấu hình Config.sysvà Autoexec.bat tệp trên đĩa mềm để tải chúng.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hành vi này, sử dụng bất kỳ các phương pháp sau đây:
 • Chạy tập tin Dosstart.bat.
 • Trích xuất phiên bản đúng của tệp Mscdex.exe.
 • Thêm các tệp thích hợp và lệnh để đĩa khởi động của bạn.
 • Cài đặt các trình điều khiển MS-DOS cho của bạn đĩa CD-ROM từ dấu nhắc lệnh chỉ.

Dosstart.bat tập tin

Khi bạn nâng cấp MS-DOS hoặc Windows 3.x Windows 95/98, ban đầu của bạnMscdex.exe tập tin có thể được sao chép trên để các tập tin Dosstart.bat. Dosstart.batchứa các bản sao của bất kỳ lệnh thiết lập Windows nhận xét ra và được điều hànhtự động khi bạn khởi động lại máy tính của bạn trong chế độ MS-DOS.

Nếu bạn khởi động lại máy tính của bạn và sau đó chọn dấu nhắc lệnh chỉ,Dosstart.bat không chạy. Để chạy lệnh, gõ dosstart.bat, và sau đó nhấn ENTER.

Vấn đề Mscdex.exe

Nếu bạn cố gắng chạy Mscdex.exe và nhận được thông báo lỗi sau,các tập tin Mscdex.exe có thể bị hỏng
Mscdex.exe <parameters> mất hoặc bị hỏng</parameters>
nơi <parameters> là thiết bị chuyển mạch dòng lệnh có thể được bao gồm trong cácdòng lệnh trong một tập tin thực thi, chẳng hạn như Autoexec.bat hoặc Dosstart.bat.</parameters>

Xác định vị trí của tập tin thực thi bằng cách gõ dòng sautừ dấu nhắc lệnh chỉ, nhấn ENTER sau mỗi dòng
<drive>:</drive>
DIR/s mscdex.exe
nơi <drive> là ký tự ổ đĩa của ổ đĩa có chứa các cửa sổthư mục.</drive>

Nếu tập tin không thể được tìm thấy, bạn có thể giải nén tập tin từ Windows 95đĩa. Mscdex.exe là tập tin trong các tập tin Win95_04.cab vào cácWindows 95 CD-ROM, các tập tin Win95_05.cab trên đĩa 5 của Windows 95 DMFđĩa mềm, các tập tin Win95_07.cab trên đĩa 7 của Windows 95 Phi-DMFđĩa mềm, và các tập tin Win95_06.cab vào Windows 95 OEM Service Release2 ĐĨA CD-ROM.

Thông tin về làm thế nào để giải nén tập tin trong Windows 95, xem cácbài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
129605Làm thế nào để giải nén tập tin nén Windows gốc
Đặt Mscdex.exe tập tin trong thư mục Windows\Command.

Lưu Ý: Một số tập tin batch có thể trỏ đến một vị trí thư mục khác nhau hơn so với cácWindows\Command thư mục. Nếu đây là trường hợp, chỉnh sửa tập tin để trỏ đến cácWindows\Command thư mục. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm bắt đầu, trỏ đến các chương trình và sau đó bấm MS-DOS Prompt.
 2. Gõ mỗi của những dòng, nhấn ENTER sau mỗi dòng:
  <drive>:</drive>
  cd\<windows></windows>
  chỉnh sửa dosstart.bat
 3. Nhấn ALT + S (tìm kiếm), vaø sau ñoù baám F.
 4. Tìm các tập tin Mscdex.exe. Nếu cần thiết, gõ mscdex.exe trong việc tìm thấy những gì hộp, và sau đó bấm OK.
 5. Kiểm chứng rằng đường dẫn cho Mscdex.exe thư mục Windows\Command. Nếu nó không phải là, gõ đường dẫn chính xác.
 6. Nhấn ALT + F (tập tin), baám X, vaø sau ñoù baám NHẬP khi được nhắc để lưu tập tin.
Trong hầu hết trường hợp, phiên bản Windows 95 của tập tin Mscdex.exe hoạt độngđúng với hầu hết ổ đĩa CD-ROM, nhưng nếu bạn có vấn đề phát hiện cácỔ đĩa CD-ROM, liên hệ đĩa CD-ROM nhà sản xuất để được hỗ trợ.

Trình điều khiển đĩa khởi động

Nếu bạn tạo một đĩa khởi động, khởi động lại máy tính của bạn bằng cách sử dụng nó, và khôngcó quyền truy cập vào ổ đĩa CD-ROM, trình điều khiển đĩa CD-ROM đúng hoặc Mscdex.exetệp không tải. Để chuẩn bị một đĩa khởi động để nạp trình điều khiển đĩa CD-ROM,làm theo các bước sau:
 1. Chỉnh sửa tệp Config.sys để bao gồm các mục nhập cho trình điều khiển đĩa CD-ROM. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

  1. Click vào Start, chọn Run, loại sysedit trong hộp Open, và sau đó bấm OK.
  2. Nhấp vào thanh tiêu đề Config.sys, tìm thấy dòng tải của bạn đĩa CD-ROM trình điều khiển, kéo con trỏ để chọn các dòng văn bản và bấm Sao chép vào Edit menu. Lưu ý tên và đường dẫn của trình điều khiển đĩa CD-ROM.
  3. Bấm bắt đầu, trỏ tới chương trình, bấm phụ kiện, và sau đó nhấp vào Notepad.
  4. Đặt đĩa khởi động trong ổ A.
  5. Trên menu Tệp, bấm mở, loại a:config.systrong các tên tập tin hộp, và sau đó bấm mở.
  6. Nhấp vào con trỏ vào cuối của dòng cuối cùng của văn bản, bấm phím ENTER để bắt đầu một dòng mới, và trên Edit menu, bấm dán.
  7. Thay đổi đường dẫn cặp cho tệp trình điều khiển đĩa CD-ROM sang ổ A. Các bảng dưới đây cho thấy dòng ban đầu để tải trình điều khiển đĩa CD-ROM tập tin và dòng mới sau khi bạn chỉnh sửa nó:
      Original line              Edited line   ---------------------------------------------------------------------   device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys                        /d:mscd001								
  8. Trên menu Tệp, bấm thoát, và sau đó nhấp vào có khi được nhắc để lưu các thay đổi.
Lưu ý rằng một số ổ đĩa CD-ROM được gắn liền với âm thanh thẻ. Nếu điều này là cáctrường hợp, bạn cần phải tải các trình điều khiển âm thanh trước khi trình điều khiển đĩa CD-ROM. Chothông tin về cách để tải trình điều khiển âm thanh của bạn, hãy kiểm tra các card âm thanhtài liệu hướng dẫn hoặc liên hệ với nhà sản xuất card âm thanh.
 1. Chỉnh sửa tập tin Autoexec.bat để bao gồm các mục nhập cho Mscdex.exe trình điều khiển. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

  1. Click vào Start, chọn Run, loại sysedit trong hộp Open, và sau đó bấm OK.
  2. Nhấp vào thanh tiêu đề Autoexec.bat, tìm thấy dòng mà tải các Mscdex.exe tập tin, kéo con trỏ để chọn các dòng văn bản, và sau đó bấm sao vào Edit menu. Lưu ý tên và đường dẫn của các Mscdex.exe tập tin.
  3. Bấm bắt đầu, trỏ tới chương trình, bấm phụ kiện, và sau đó nhấp vào Notepad.
  4. Đặt đĩa khởi động trong ổ A.
  5. Nếu có một tập tin Autoexec.bat vào đĩa mềm, bấm mở ngày trình đơn tập tin, loại a:AUTOEXEC.bat trong Tên tập tin hộp, và sau đó bấm mở.
  6. Nhấp vào con trỏ vào cuối của dòng cuối cùng của văn bản, bấm phím ENTER để bắt đầu một dòng mới, và trên Edit menu, bấm dán.
  7. Nếu một dòng là hiện nay có chứa Mscdex.exe, loại remlúc đầu dòng.
  8. Nếu văn bản sau đây sẽ xuất hiện ở đầu dòng, chọn văn bản, và sau đó nhấn DELETE:
   REM - bởi Windows Setup-
  9. Thay đổi đường dẫn thư mục cho các tập tin Mscdex.exe vào ổ A. Các bảng dưới đây cho thấy dòng ban đầu để tải các tập tin Mscdex.exe và dòng mới sau khi bạn chỉnh sửa nó:
      Original line               Edited line   ---------------------------------------------------------------------   c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001								
  10. Trên menu Tệp, bấm thoát, sau đó nhấp vào có khi được nhắc để lưu thay đổi, và sau đó lưu vào đĩa mềm như AUTOEXEC.bat.
 2. Đặt chương trình điều khiển đĩa CD-ROM và các tập tin Mscdex.exe trên đĩa khởi động. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm bắt đầu, trỏ đến các chương trình và sau đó bấm MS-DOS Prompt.
  2. Gõ mỗi của những dòng, nhấn ENTER sau mỗi dòng:
   <drive1>: cd\<cdpath> sao chép <cddrive> a: <drive2>: cd\<windows>\command bản sao mscdex.exe a:</windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   nơi <drive1> là ký tự ổ đĩa của các ổ đĩa chứa các Tệp trình điều khiển đĩa CD-ROM, <cdpath> là tên của các thư mục chứa MS-MS-DOS trên đĩa CD-ROM trình điều khiển tập tin của bạn, và <drive2> là các ổ đĩa lá thư của ổ đĩa containig thư mục Windows.</drive2></cdpath></drive1>
Đĩa khởi động Windows 98 bao gồm trình điều khiển để tải nhiều tích hợpLái xe điện tử (IDE) và giao diện hệ thống máy tính nhỏ (SATA)Ổ đĩa CD-ROM.

Cài đặt thích hợp dựa MS-MS-DOS trên đĩa CD-ROM Driver

Nếu bạn đã cập nhật ổ đĩa CD, nhưng không được cập nhật của bạn MS-DOS đĩa CD-ROMtrình điều khiển, cài đặt các trình điều khiển từ dấu nhắc lệnh chỉ và sau đó di chuyển cácMscdex.exe dòng từ tập tin Autoexec.bat để các tập tin Dosstart.bat. Để làmVì vậy, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động lại máy tính của bạn. Khi bạn thấy thông báo "bắt đầu từ Windows 95", bấm phím F8 và sau đó chọn dấu nhắc lệnh chỉ từ khởi động trình đơn.
 2. Làm theo các hướng dẫn từ hãng chế tạo đĩa CD-ROM cài đặt của bạn MS-MS-DOS trên đĩa CD-ROM trình điều khiển. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.
 3. Một khi bạn đã xác minh rằng các trình điều khiển chính xác được nạp và làm việc một cách chính xác, di chuyển trình điều khiển thông tin từ các tập tin Autoexec.bat các tập tin Dosstart.bat. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

  1. Click vào Start, chọn Run, loại sysedit trong hộp Open, và sau đó bấm OK.
  2. Nhấp vào thanh tiêu đề Autoexec.bat, tìm thấy dòng mà tải các Mscdex.exe tập tin, kéo con trỏ để chọn các dòng văn bản, và sau đó bấm sao vào Edit menu.
  3. Loại rem đầu dòng có chứa các tập tin Mscdex.exe, nhấp vào thoát trên menu Tệp, và sau đó nhấp vào có khi được nhắc để lưu thay đổi cho Autoexec.bat tập tin.
  4. Bấm bắt đầu, trỏ tới chương trình, bấm phụ kiện, và sau đó nhấp vào Notepad.
  5. Trên menu Tệp, bấm mở, loại c:\windows\dosstart.battrong các tên tập tin hộp, và sau đó bấm mở. Nếu bạn nhận được một thông báo chỉ ra rằng các tập tin không tồn tại, Nhấp vào OK, và sau đó bấm mới trên menu Tệp.
  6. Nhấp vào con trỏ vào cuối của dòng cuối cùng của văn bản, bấm phím ENTER để bắt đầu một dòng mới, và trên Edit menu, bấm dán.
  7. Nếu một dòng là hiện nay có chứa các tập tin Mscdex.exe, loại rem lúc đầu dòng.
  8. Trên menu Tệp, bấm lưu như, gõ c:\windows\dosstart.bat, nhấp Lưu, và sau đó nhấp vào lối ra vào các Menu Tệp.
THÔNG TIN THÊM
Windows không bao gồm bất-chế độ đĩa CD-ROM trình điều khiển. Nếu bạn cần truy cậpổ đĩa CD-ROM khi bạn khởi động lại một cửa sổ lệnh nhắc hoặc khibạn khởi động lại máy tính trong chế độ MS-DOS, bạn phải sử dụng đĩa CD-ROM thực chế độlái xe đi kèm với ổ đĩa CD-ROM. Để biết thông tin về làm thế nào đểcó được, cài đặt, hoặc cấu hình thực-chế độ đĩa CD-ROM trình điều khiển, tham khảo ý kiến cáctài liệu hướng dẫn đi kèm với ổ đĩa, hoặc liên hệ với nhà sản xuất của ổ đĩa.

Windows bao gồm một trình điều khiển MSCDEX nằm ở cácWindows\Command thư mục. Nếu bạn phải sử dụng một trình điều khiển MSCDEX chế độ thực, bạnnên sử dụng trình điều khiển trong thư mục Windows\Command thay vì của trình điều khiểnđi kèm với ổ đĩa CD-ROM.

Các chế độ bất đĩa CD-ROM và MSCDEX trình điều khiển có thể được nạp từ một vàiĐịa điểm khác nhau, tùy thuộc vào lý do họ đang được nạp. Nếu bạnđang tải các trình điều khiển chế độ thực bởi vì bạn cần truy cập vào đĩa CD-ROMlái xe khi bạn khởi động để một Windows 95 lệnh nhắc, các trình điều khiển phảinạp từ tệp Config.sys và Autoexec.bat trong thư mục gốc củaổ đĩa khởi động. Nếu bạn khởi động với một dấu nhắc lệnh Windows từ mộtđĩa mềm thay vì của đĩa cứng, các trình điều khiển phải được nạp từ cácConfig.sys và Autoexec.bat tập tin vào đĩa mềm.

Nếu bạn đang tải các trình điều khiển chế độ thực, bởi vì bạn đang khởi động lại cácmáy tính trong chế độ MS-DOS, các trình điều khiển có thể được nạp từ một trong cácĐịa điểm sau đây:
 • Các tệp Config.sys và Autoexec.bat trong thư mục gốc của khởi động ổ đĩa.
 • Các tùy chỉnh Config.sys và Autoexec.bat tệp mà bạn chỉ định trong các thuộc tính cho chương trình bạn đang chạy trong chế độ MS-DOS, các thuộc tính của lối tắt mà bắt đầu chương trình bạn đang chạy trong Chế độ MS-DOS, hoặc các thuộc tính cho tệp "Exit để Dos.pif" là được sử dụng để khởi động Windows trong chế độ MS-DOS.
Nếu bạn đang khởi động lại máy tính trong chế độ MS-DOS, bạn cũng có thể tảiMSCDEX từ Dosstart.bat tập tin trong thư mục Windows. Tập tin này được sử dụngkhi bạn khởi động lại máy tính trong chế độ MS-DOS, nhưng nó không được sử dụng khi bạnkhởi động với một dấu nhắc lệnh Windows hoặc khởi động Windows bình thường. Nếutệp đã tồn tại trong thư mục Windows, bạn cần phải tạo cácNộp theo cách thủ công.

Lưu Ý: Khi bạn cài đặt Windows, thiết lập tắt (nhận xét ra) cáchiện có Mscdex.exe dòng trong tập tin Autoexec.bat nếu nó phát hiện đĩa CD-ROMổ đĩa mà Windows bao gồm một trình điều khiển chế độ bảo vệ. Do đó,khi bạn khởi động với một dấu nhắc lệnh hoặc khởi động lại máy tính trong chế độ MS-DOS,MSCDEX là không có sẵn. Để làm cho MSCDEX có sẵn, cho phép hiện tạiMscdex.exe dòng trong tập tin Autoexec.bat. Bạn cũng có thể cần phải sửa đổi cácdòng vì vậy mà nó tải trình điều khiển MSCDEX từ thư mục Windows\Commandthay vì của người lái xe đi kèm với ổ đĩa CD-ROM.
w95hw

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 135174 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 11:51:16 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtvi
Phản hồi