Định nghĩa của các phím RunOnce trong Registry

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:137367
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314866.
TÓM TẮT
Có bảy chạy phím trong registry mà làm cho chương trình để chạytự động:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServicesOnce
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunOnce\Setup
THÔNG TIN THÊM
Phím 1 đến 7 áp dụng cho Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium Edition (Me).

Phím 1 đến 4 cũng áp dụng cho Windows NT 4.0 và Windows 2000.

Cho Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0 SP3 hay sau, và Windows 2000, một quy tắc bổ sung có sẵn; phím 3 và 4, tên giá trị có thể được mục dấu sao để buộc chương trình để chạy ngay cả trong chế độ an toàn.

Phím 1 thông qua 4 đang chạy mỗi khi một người dùng mới đăng nhập.

Phím 5 và 6 đang chạy trong nền khi hộp thoại đăng nhập hộp đầu tiênxuất hiện, hoặc ở giai đoạn này của tiến trình khởi động nếu không không đăng nhập. Đâyphím cho dịch vụ nền như dịch vụ đăng ký từ xa vàchạy chỉ một lần trên mỗi khởi động.

Key 7 được điều hành như là một phần của thiết lập khởi động đầu tiên hoạt động, hoặc sau khi sử dụngthuật sĩ thêm/loại bỏ chương trình.

Dưới mỗi của các phím là một loạt các giá trị. Các giá trị đang được sử dụng đểcho phép nhiều subentries để tồn tại mà không ghi đè lên nhau.

Giá trị dữ liệu cho một giá trị là một dòng lệnh. Theo mặc định, chạy phím ñöôïcbỏ qua trong chế độ an toàn. Phím 3 và 4, tên giá trị có thể được mụcmột dấu chấm điểm để hoãn xóa các giá trị cho đến sau khi cáclệnh đã được hoàn tất.

Phím 3, 4 và 6, giá trị này sẽ bị xóa trước khi dòng lệnh làchạy cho đến khi ghi đè như đã nêu ở trên. Như là kết quả, nếu một thao tác RunOncekhông chạy đúng cách, các thành phần mà không sẽ không được yêu cầu để chạymột lần nữa, sau khi bạn khởi động máy tính.

Key 7 chỉ sử dụng bởi thiết lập. Phím này hiển thị hộp thoại tiến bộ nhưcác phím được chạy tại một thời gian. Cho chìa khóa 7, tên của giá trị là cáctên sẽ được hiển thị trong hộp thoại.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 137367 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 12:04:48 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB137367 KbMtvi
Phản hồi