Kích thước mặc định cụm NTFS, FAT và exFAT

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 140365
Tóm tắt
Tất cả các hệ thống tệp được sử dụng Windows tổ chức đĩa cứng dựa trêncụm kích thước (còn được gọi làkích thước đơn vị phân bổ). Kích thước cụm biểu thị dung lượng đĩa có thể được sử dụng để giữ tệp nhỏ. Khi kích thước không có một đa ngay cả kích thước cụm, không gian bổ sung phải được sử dụng để giữ các tập tin (đến nhiều tới kích thước cụm). Trên phân hoạch đĩa cứng thông thường, Trung bình dung lượng đã bị mất trong thismanner có thể được tính bằng phương trình(nhóm kích thước) / 2 * (số lượng các tập tin).

Nếu không có kích thước cụm được chỉ định khi bạn định dạng phân hoạch, mặc định được chọn dựa trên kích thước của phân vùng. Các giá trị mặc định được chọn để giảm không gian bị mất và giảm phân mảnh xảy ra trên vùng.
Thông tin thêm
phân vùng đĩa Ahard (còn được gọi là ổ đĩa) có thể formattedto NTFS, FAT, hoặc exFAT. Thedefault giá trị được sử dụng Windows khi một trong những methodsis sau sử dụng định dạng phân vùng:
  • Sử dụng lệnh định dạng từ dòng lệnh withoutspecifying kích thước cụm.
  • Định dạng ổ đĩa từ Window Explorer khi AllocationUnit hộp ở định dạng hộp danh sách Mặc định kích thước phân bổ.

theo mặc định, kích thước tối đa cụm cho NTFS trong Windows NT 4.0 và các phiên bản mới hơn của Windows là 4 kilobyte (KB). Điều này là do NTFS tệp nén không thể trên ổ đĩa có kích thước cụm lớn. Lệnh định dạng không sử dụng cụm lớn hơn 4 KB trừ khi người dùng cụ thể sẽ ghi đè các thiết đặt mặc định. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng chuyển đổi /A: cùng với lệnh định dạng hoặc bằng cách xác định kích thước cụm lớn trong hộp thoại định dạng trong Window Explorer.

Khi bạn sử dụng tiện ích Convert.exe để chuyển phân hoạch FAT thành NTFS, Windows luôn sử dụng cụm FAT cỡ kích thước cụm NTFS cho cụm kích thước tối đa 4 KB. Nếu kích thước FAT cụm lớn hơn 4 KB, sau đó những được chuyển đổi đến 4 KB NTFS. Điều này là do các cấu trúc FAT được liên kết trên cụm ranh giới. Do đó, bất kỳ kích thước cụm lớn sẽ không cho phép chuyển đổi hoạt động. Cũng lưu ý khi định dạng một phân vùng trong Windows NT 3.5, 3.51, và thiết lập 4.0, phân hoạch đầu tiên được định dạng để FAT và sau đó chuyển đổi thành NTFS, do đó, kích thước cụm cũng luôn sẽ như được mô tả trước khi một phân vùng được định dạng trong thiết lập.

Kích thước cụm mặc định cho NTFS

Bảng sau mô tả các kích thước cụm mặc định cho NTFS.
Kích thước ổ đĩa Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB-512 MB 512 byte4 KB4 KB
512 MB-1 GB 1 KB4 KB4 KB
1 GB-2 GB 2 KB4 KB4 KB
2 GB-2 TB 4 KB4 KB4 KB
2 TB-16 TB Không được hỗ trợ *Không được hỗ trợ *4 KB
16TB-32 TB Không được hỗ trợ *Không được hỗ trợ *8 KB
32TB-64 TBKhông được hỗ trợ *Không được hỗ trợ *16 KB
64TB-128 TBKhông được hỗ trợ *Không được hỗ trợ *32 KB
128TB-256 TBKhông được hỗ trợ *Không được hỗ trợ *64 KB
> 256 TBKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợ

Lưu ý: dấu kiểm hoa thị (*) có nghĩa là nó không được hỗ trợ do các hạn chế của bản ghi khởi động chủ (MBR).

Kích thước cụm mặc định cho FAT16

Bảng sau mô tả các kích thước cụm mặc định cho FAT16.
Kích thước ổ đĩa Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB-8 MB Không được hỗ trợ Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ
8 MB-32 MB 512 byte512 byte512 byte
32 MB-64 MB 1 KB 1 KB 1 KB
64 MB-128 MB 2 KB2 KB2 KB
128 MB-256 MB4 KB4 KB4 KB
256 MB-512 MB8 KB8 KB8 KB
512 MB-1 GB 16 KB 16 KB 16 KB
1 GB-2 GB 32 KB32 KB32 KB
2 GB-4 GB 64 KB64 KB64 KB
4 GB-8 GB Không được hỗ trợ 128 KB *Không được hỗ trợ
8 GB-16 GB Không được hỗ trợ 256 KB *Không được hỗ trợ
> 16 GBKhông được hỗ trợ Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Lưu ý: Dấu hoa thị (*) có nghĩa là nó isavailable chỉ trên phương tiện bằng kích thước cung lớn hơn 512 byte.

Kích thước cụm mặc định cho FAT32

Bảng sau mô tả các kích thước cụm mặc định cho FAT32.
Kích thước ổ đĩaWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB-16MB Không được hỗ trợ Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ
16 MB-32 MB 512 byte512 byteKhông được hỗ trợ
32 MB-64 MB 512 byte512 byte512 byte
64 MB-128 MB 1 KB1 KB1 KB
128 MB-256 MB2 KB2 KB2 KB
256 MB-8GB4 KB4 KB4 KB
8GB-16GB 8 KB8 KB8 KB
16GB-32GB 16 KB16 KB16 KB
32GB-2TB 32 KBKhông được hỗ trợ Không được hỗ trợ
> 2TBKhông được hỗ trợ Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ

Kích thước cụm mặc định cho exFAT

Bảng sau mô tả các kích thước cụm mặc định cho exFAT.
Kích thước ổ đĩa Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
7 MB-256 MB 4 KB
256 MB-32 GB 32 KB
32 GB-256 TB 128 KB
> 256 TB Không được hỗ trợ
prodnt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 140365 - Xem lại Lần cuối: 08/14/2015 07:20:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbinfo kbother kbmt KB140365 KbMtvi
Phản hồi