Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để di chuyển các tệp đang dùng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:140570
TÓM TẮT
Đôi khi Win32 các ứng dụng cần phải xóa, đổi tên hoặc di chuyển tệphiện nay đang được sử dụng bởi hệ thống. Một trong những ví dụ phổ biến là thiết lập màcác chương trình cần phải loại bỏ mình khỏi đĩa cứng của người dùng khi họ đangđã hoàn thành việc thiết lập một gói phần mềm. Đôi khi, họ cũng cần phải di chuyểnđiều khiển thiết bị hiện đang được sử dụng bởi hệ thống. Các ứng dụngcần sự giúp đỡ từ hệ điều hành để xóa hoặc di chuyển các tệp này.

Windows 95 và Windows NT mỗi cung cấp một phương pháp duy nhất cho việc giúpcác ứng dụng để loại bỏ, thay thế, hoặc đổi tên tập tin và thư mục cósử dụng. Mặc dù hai nền tảng khác nhau như thế nào họ thực hiện nhữngphương pháp, cả hai chia sẻ một chiến lược tổng thể, nơi mà các ứng dụng chỉ địnhnhững tập tin để xử lý, và hệ thống xử lý chúng khi nó khởi động lại. Điều nàybài viết giải thích cách các ứng dụng có thể sử dụng các phương pháp được cung cấp bởi mỗiNền tảng Windows.
THÔNG TIN THÊM

Di chuyển các tập tin trong Windows NT

Win32 dựa trên các ứng dụng chạy trên Windows NT nên sử dụng MoveFileEx() vớicờ MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT để di chuyển, thay thế, hoặc xóa tập tin vàthư mục hiện đang được dùng. Sau khi hệ thống được khởi động lại, cácWindows NT bootup chương trình sẽ di chuyển, thay thế hoặc xóa các tập tin được chỉ địnhvà thư mục.

Để di chuyển hoặc thay thế một tập tin hoặc thư mục trong sử dụng, một ứng dụng phảichỉ ra đường dẫn cả một nguồn và đích trên cùng một ổ đĩa (ví dụ,ổ đĩa C:). Nếu đường dẫn đích là một tập tin hiện có, nó sẽghi đè. Nếu đường dẫn đích là thư mục hiện có, nó sẽ khôngthể bị ghi đè và đường dẫn nguồn và đích sẽ vẫnkhông thay đổi. Đây là một ví dụ gọi để di chuyển hoặc thay thế một tệp hoặc di chuyển mộtthư mục:
  // Move szSrcFile to szDstFile next time system is rebooted  MoveFileEx(szSrcFile, szDstFile, MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT);				
Để xóa một tập tin hoặc thư mục, các ứng dụng phải thiết lập các điểm đếnđường dẫn đến NULL. Nếu đường dẫn nguồn là một thư mục, nó sẽ bị loại bỏ chỉ khinó là sản phẩm nào. Lưu ý rằng nếu bạn phải sử dụng MoveFileEx() để loại bỏ các tập tin từ mộtthư mục, bạn phải khởi động lại máy tính trước khi bạn có thể gọi MoveFileEx() đểloại bỏ thư mục. Đây là một ví dụ về làm thế nào để xóa một tập tin hoặc rỗng mộtthư mục:
  // Delete szSrcFile next time system is rebooted  MoveFileEx(szSrcFile, NULL, MOVEFILE_DELAY_UNTIL_REBOOT);				

Di chuyển các tập tin trong Windows 95

Windows 95 không thực hiện MoveFileEx(), nhưng cung cấp một thay thếcách cho tất cả Win32-dựa, 16-bit dựa-trên-Windows, và MS-MS-DOS-dựacác ứng dụng để di chuyển, thay thế, hoặc xoá tập tin (nhưng không phải thư mục) màđang bị dùng. Khả năng này được thực hiện thông qua [đổi tên]phần của một tập tin tên là Wininit.ini. Nếu Wininit.ini có mặt trong cácThư mục Windows, Wininit.exe trình nó khi hệ thống khởi động. Một lầnWininit.ini đã được xử lý, Wininit.exe đổi tên nó để Wininit.bak.

Cú pháp của phần [đổi tên] là:
  DestinationFileName=SourceFileName				
DestinationFileName và SourceFileName phải nằm trên cùng một ổ đĩa vàlà tên tập tin (8,3) ngắn bởi vì Wininit.ini xử lý trước khi cácchế độ được bảo vệ trên đĩa hệ thống được nạp, và tên tập tin dài chỉcó sẵn khi đĩa chế độ được bảo vệ hệ thống đang chạy. Điểm đến vàtệp nguồn được xác định trong Wininit.ini với tên tập tin dài được bỏ qua.

Phần [đổi tên] có thể có nhiều đường với một tập tin trên mỗi dòng. ĐểXoá bỏ một tệp, chỉ định NUL như DestinationFileName. Dưới đây là một số mục nhậpVí dụ:
  [rename]  NUL=C:\TEMP.TXT  C:\NEW_DIR\EXISTING.TXT=C:\EXISTING.TXT  C:\NEW_DIR\NEWNAME.TXT=C:\OLDNAME.TXT  C:\EXISTING.TXT=C:\TEMP\NEWFILE.TXT				
Dòng đầu tiên gây ra Temp.txt để được xóa. Những nguyên nhân thứ haiExisting.txt được chuyển đến một thư mục mới. Thứ ba nguyên nhân Oldname.txtđể được di chuyển và đổi tên thành. Thứ tư gây ra tệp hiện có đượcghi đè bởi Newfile.txt.

Các ứng dụng không nên sử dụng WritePrivateProfileString() để viết mục để[đổi tên] phần vì có thể có nhiều đường với cùng mộtDestinationFileName, đặc biệt là nếu DestinationFileName là "nul." Thay vào đó,họ nên thêm mục bằng phân tích cú pháp Wininit.ini và phụ thêm các mục đểcuối phần [đổi tên].

Lưu Ý: Luôn luôn sử dụng một tìm kiếm quản để phân tích cú pháp Wininit.ini vì cáctiêu đề của phần [đổi tên] và tên tập tin bên trong nó có thể có bất kỳsự kết hợp của chữ hoa và chữ cái.

Các ứng dụng sử dụng Wininit.ini nên kiểm tra của nó tồn tại trong cácThư mục Windows. Nếu Wininit.ini là hiện nay, sau đó một ứng dụng cóbằng văn bản để nó kể từ khi hệ thống được khởi động lại cuối. Vì vậy, cácứng dụng nên mở nó và thêm các mục vào phần [đổi tên]. NếuWininit.ini không phải là hiện nay, các ứng dụng nên tạo ra nó và thêm vào các[đổi tên] phần. Làm như vậy đảm bảo rằng mục từ chương trình khácsẽ không bị xóa vô tình của ứng dụng của bạn.

Để hoàn tác một hoạt động đổi tên tập tin trước khi hệ thống được khởi động lại, bạn phảiloại bỏ các dòng tương ứng từ phần [đổi tên] Wininit.initập tin.
Cập Nhật cài đặt thiết lập

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 140570 - Xem lại Lần cuối: 08/18/2011 11:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbfileio kbhowto kbkernbase kbprogramming kbmt KB140570 KbMtvi
Phản hồi