Hợp lệ địa chỉ IP cho một tư nhân mạng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:142863
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này là một bản tóm tắt ngắn của RFC 1918 địa chỉ giao cho tư nhânInternets. Đây là địa chỉ IP được giới thiệu phạm vi có thể sử dụng chocác máy chủ mà không cần truy cập trực tiếp đến Internet. Các địa chỉđược lọc bởi bộ định tuyến Internet và do đó không phải là trên toàn cầuđộc đáo.

Các địa chỉ có thể được sử dụng mà không sợ bị nhân đôi một địa chỉ IP duy nhấtthuộc sở hữu của một doanh nghiệp. Nếu địa chỉ Internet duy nhất toàn cầuyêu cầu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc NIC (mạngTrung tâm thông tin) tại Hostmaster@NIC.DDN.MIL.
THÔNG TIN THÊM
Không gian địa chỉ tư nhân

Internet gán số thẩm quyền (IANA) đã dành riêng sau đâyba khối không gian địa chỉ IP cho các tư nhân mạng:
  10.0.0.0    -  10.255.255.255  172.16.0.0   -  172.31.255.255  192.168.0.0   -  192.168.255.255				
Lưu ý rằng khối đầu tiên là gì, nhưng một số mạng đơn class A,trong khi thứ hai khối là tập hợp của 16 tiếp giáp hạng b số hiệu mạng,và khối thứ ba là tập hợp của 255 tiếp giáp hạng c mạng con số. Cáchoàn thành RFC 1918 có thể được tìm thấy qua FTP trên nic.ddn.mil.

Thông tin về việc thu thập tài liệu RFC, xin vui lòng xem dưới đâybài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
185262 Làm thế nào để có được yêu cầu cho các tài liệu ý kiến từ Internet
prodnt 2.10 2.20 c 3.10 3,11 3.11a 3,50 của mình năm 2000

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 142863 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 13:05:35 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows for Workgroups 3.11

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB142863 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)