Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để vô hiệu hóa AutoPlay

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:150449
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Windows 95 bao gồm tính năng phát tự động cho phép cho tự độngKích hoạt của một chương trình khi một đĩa CD-ROM được đưa vào đĩa CD-ROM ổ đĩa.

Thời gian là có thể lập trình vô hiệu hóa chức năng này,Microsoft khuyến cáo rằng các nhà phát triển tránh việc sửa đổi hành vi này. Bất kỳcác sửa đổi sẽ ảnh hưởng trên toàn cầu đến hệ điều hành, có tiềm năngviệc tạo ra một tình hình nơi phát tự động không thành công vì nó là trái "tắt."Trong sự kiện này, không có không có giao diện có sẵn cho người dùng để khôi phụchoạt động bình thường.

Trong trường hợp hiếm, tuy nhiên, nó có thể là cần thiết cho một ứng dụng đểtạm thời vô hiệu hóa tính năng này. Một ví dụ về một chương trình sẽ là mộtchương trình vào danh mục nhỏ gọn đĩa mà yêu cầu người dùng để chèn nhỏ gọnđĩa để được quét trong kế nhanh chóng mà không cần chạy bất kỳ phần mềm từđĩa compact.

Đối với trường hợp như này, không có hai mục đăng ký kiểm soát điều nàyhành vi, một cho đĩa dữ liệu nhỏ gọn và một khác nhau cho âm thanh nhỏ gọnđĩa.

Vì không có API hoặc đồng bộ hoá đối tượng để kiểm soát quyền truy cập vàocác mục đăng ký, có thể có nhiều chương trình hoặc nhiềutrường hợp của cùng một chương trình có thể can thiệp với nhau. Đó là cáctrách nhiệm của các lập trình viên để có biện pháp phòng ngừa chống lại điều này.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows
Cho đĩa dữ liệu nhỏ gọn, các mục nhập registry điều khiển phát tự động là mộtbitmask trong vị trí sau:
  HKEY_CURRENT_USER\    Software\     Microsoft\       Windows\        CurrentVersion\          Policies\           Explorer\             "NoDriveTypeAutoRun"				
Mục đăng ký này hoàn toàn được mô tả trong bài viết sau đây trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:

136214 Làm thế nào để kiểm tra các tập tin Autorun.inf

Lập trình chuyển đổi chuyển đổi cho AutoPlay của đĩa dữ liệu nhỏ gọn,thực hiện theo các bước sau:
 1. Sử dụng RegOpenKeyEx để có được một xử lý để chìa khóa trước đây được liệt kê.
 2. Sử dụng RegQueryValueEx để có được giá trị hiện tại của NoDriveTypeAutoRun.
 3. Sử dụng XOR (rõ ràng là chút nếu đặt, hoặc đặt các bit, nếu bị xóa) với giá trị hiện tại của NoDriveTypeAutoRun với 0x20 (bit cho loại ổ đĩa CD-ROM).
 4. Sử dụng RegSetValueEx để ghi giá trị từ bước 3 trở lại vào sổ đăng ký, ghi đè giá trị ban đầu.
 5. Đóng các xử lý để chìa khóa.
Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hành vi khi một đĩa compact âm thanh làchèn vào ổ đĩa. Các mục nhập registry sau định nghĩa mặc địnhhành vi cho chèn đĩa compact âm thanh:
  HKEY_CLASSES_ROOT\    AudioCD\     Shell\       ""				
Theo mặc định, giá trị này được thiết lập để chơi, mà sẽ gây ra Cdplayer.exe đểthực thi lệnh khi AudioCD chèn. Ñeå chuyeån ñoåi hành vi này lập trình,thực hiện các bước sau:
 1. Sử dụng RegOpenKeyEx để có được một xử lý để chìa khóa trước đây được liệt kê.
 2. Sử dụng RegQueryValueEx để có được giá trị hiện tại của các mục nhập mặc định ("").
 3. Nếu giá trị là vở kịch, thay đổi nó để một chuỗi rỗng (""). Nếu giá trị là một sản phẩm nào chuỗi, thay đổi nó để chơi.
 4. Sử dụng RegSetValueEx để ghi giá trị từ bước 3 trở lại vào sổ đăng ký, ghi đè giá trị ban đầu.
 5. Đóng các xử lý để chìa khóa.

  Sự thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 150449 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 14:37:26 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbmt KB150449 KbMtvi
Phản hồi