你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Làm thế nào để đặt lại giấy phép quản lý thông tin

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:153140
TÓM TẮT
Nếu bạn muốn đặt lại các thông tin giấy phép quản lý màn hình, bạn có thểxóa bỏ hoặc đổi tên ba tập tin.
THÔNG TIN THÊM
Đặt lại thông tin quản lý cấp phép:
 1. Dừng dịch vụ giấy phép đăng nhập.
 2. Xóa bỏ hoặc đổi tên tập tin sau vào bộ điều khiển tên miền chính hoặc máy chủ doanh nghiệp:

  Cpl.cfg, chứa tất cả lịch sử mua hàng của bạn và có cự ly trong % Systemroot%\System32.

  Llsuser.LLS, chứa các thông tin người sử dụng trên số các kết nối và nằm ở % Systemroot%\System32\Lls.

  Llsmap.LLS, chứa thông tin nhóm cấp phép và cũng nằm ở % Systemroot%\System32\Lls.
 3. Khởi động lại dịch vụ giấy phép đăng nhập.
 4. Thêm lại các thông tin giấy phép thích hợp.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
194065 Làm thế nào để đặt lại trình quản lý giấy phép trong suốt một doanh nghiệp
prodnt llssrv llsmgr sự kiện 201 202

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:153140 - 上次审阅时间:08/18/2011 12:13:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB153140 KbMtvi
反馈