Thông tin về bảo mật cảnh báo cho cookie trong trình duyệt Internet Explorer và Outlook Express

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:154360
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sử dụng Internet Explorer để truy cập vào một trang Web, bạn có thể nhận được một trong các thông điệp sau đây, tùy thuộc vào phiên bản của Internet Explorer mà bạn đang sử dụng.

Internet Explorer 5 hoặc 5,5

Nếu trang Web bằng cách sử dụng liên tục cookie:
Cảnh báo bảo mật
Để cung cấp một kinh nghiệm duyệt web cá nhân hoá hơn, sẽ bạn cho phép Web site này lưu một tệp nhỏ (được gọi là cookie) trên máy tính của bạn? Tệp này chỉ có thể được sử dụng bởi trang Web này.

Nếu bạn bấm có, trang Web sẽ lưu một tệp trên máy tính của bạn. Nếu bạn bấm không, trang Web hiện tại có thể không hiển thị đúng.
Nếu trang Web sử dụng cho mỗi phiên cookie:
Cảnh báo bảo mật
Để cung cấp một kinh nghiệm duyệt web cá nhân hoá hơn, bạn sẽ cho phép Web site này tạm thời lưu một tệp nhỏ (được gọi là cookie) trên máy tính của bạn?
Khi bạn thoát khỏi trang web, các tập tin được lấy ra.

Internet Explorer 4.x

Cảnh báo bảo mật
Để cung cấp một chi tiết cá nhân hoá duyệt kinh nghiệm, bạn sẽ cho phép trang Web này để đưa thông tin trên máy tính của bạn?

Nếu bạn bấm có, trang Web sẽ lưu một tệp trên máy tính của bạn. Nếu bạn bấm không, các trang Web hiện tại Trang có thể không hiển thị đúng.

Internet Explorer 3.x

Cảnh báo bảo mật

Bạn đã nhận được một "cookie" (Internet thông tin được lưu trữ trên của bạn máy tính) từ Trang web bạn đang truy cập

Nội dung là:

30E1DDB374A59FB9F081B4EAD691ACAO

Nó hết hạn ngày ngày hết hạn đã quyết định bởi tác giả Web

Bạn có muốn chấp nhận nó? Nếu bạn bấm không, trang bạn đang cố gắng xem này có thể không được hiển thị một cách chính xác.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu Internet Explorer được thiết lập để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận cookie.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hành vi này, hãy làm theo các bước trong phần thích hợp cho phiên bản của Internet Explorer mà bạn đang sử dụng.

Internet Explorer 5 hoặc 5,5

Nhấp vào Có để chấp nhận cookie hoặc bấm Không để từ chối cookie từ Web site này. Nếu bạn muốn luôn luôn chấp nhận cookies từ bất kỳ trang Web mà không được nhắc nhở, nhấn vào đây để chọn các Trong tương lai, không hiện cảnh báo này hộp kiểm. Bạn cũng có thể nhấp Thông tin thêm Xem thông tin cookie.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tùy chỉnh cài đặt cookie, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
196955 Làm thế nào để thiết lập và tùy chỉnh thiết đặt cookie trong trình duyệt Internet Explorer 5

Internet Explorer 4.x

Nhấp vào Có để chấp nhận cookie hoặc bấm Không để từ chối cookie từ Web site này. Nếu bạn muốn luôn luôn chấp nhận cookies từ bất kỳ trang Web mà không được nhắc nhở, nhấn vào đây để chọn các Trong tương lai, không hiện cảnh báo này hộp kiểm. Bạn cũng có thể nhấp Thông tin thêm để xem thông tin cookie.

Tùy chỉnh thiết đặt cookie trong trình duyệt Internet Explorer 4.x:
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Nhấp vào Tuỳ chọn Internet trên các Xem trình đơn, và sau đó bấm các Nâng cao tab.
 3. Trong các Cookie phần, bấm vào một trong các tùy chọn sau:

  • Luôn luôn chấp nhận Cookies
  • Nhắc trước khi chấp nhận Cookies
  • Vô hiệu hoá tất cả các Cookie sử dụng

  LƯU Ý: Các thiết lập cookie mà bạn chọn cũng ảnh hưởng đến Outlook Express. Để ngừng nhận cookie trong Outlook Express, bấm Vô hiệu hoá tất cả các Cookie sử dụng.
 4. Nhấp vào Ok.

Internet Explorer 3.x

Để vô hiệu hóa cookie cảnh báo:
 1. Khởi động Internet Explorer.
 2. Nhấp vào Tuỳ chọn trên các Xem trình đơn, và sau đó bấm các Nâng cao tab.
 3. Nhấn vào đây để xóa các Cảnh báo trước khi chấp nhận Cookies hộp kiểm.
 4. Nhấp vào Ok, và sau đó nhấp vào Ok một lần nữa.
LƯU Ý: Bạn không thể vô hiệu hoá tất cả các cookie sử dụng trong Internet Explorer 3.x.
THÔNG TIN THÊM
Các máy chủ web sử dụng cookie để lưu trữ và lấy thông tin về máy tính của bạn bằng cách sử dụng Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Thông tin này có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào mà có thể được truyền bằng cách sử dụng giao thức HTTP (ví dụ, địa chỉ giao thức Internet [IP] máy tính của bạn, hệ thống điều hành của bạn, loại trình duyệt của bạn, giới thiệu trang, số lần truy cập lặp lại để một trang) hoặc sở thích cá nhân của bạn cho trang Web đó (ví dụ, nếu bạn chọn để hiển thị địa phương thời tiết trên MSN của bạn, The Microsoft mạngBắt đầu trang hoặc nếu bạn chọn để có một trang Web nhớ mật khẩu của bạn khi bạn quay lại trang web đó).

Tùy chỉnh các trang

MSN tùy chỉnh trang là một ví dụ về cookie lớn. Sau khi bạn chọn các tùy chọn mà bạn muốn cho trang của bạn, máy chủ viết rằng thông tin cookie của bạn để lấy khi bạn truy cập vào trang sau.

Mua sắm

Nếu bạn truy cập vào một trang web có một tính năng giỏ hàng mua sắm trong đó bạn có thể lưu trữ hàng mà bạn muốn mua, một cookie theo dõi những gì bạn đưa vào giỏ hàng. Nếu bạn cần phải rời khỏi trang web và trở lại sau đó, giỏ hàng của bạn chứa các mục cùng rằng bạn đặt nó trước khi bạn rời trang web.

Theo dõi

Một cookie có thể theo dõi lặp lại lần truy cập vào một trang.

Cookie được lưu trong thư mục Windows\Cookies trong các Tên người dùng.txt tệp, nơi Tên người dùng là tên người dùng của bạn trên trang web đó. Tên tập tin có thể khác nhau tùy thuộc vào tên của người dùng hiện tại, tên người dùng cho người mà cookie bằng văn bản, và các trang khác nhau cung cấp cookie vào máy tính của bạn.

Làm thế nào để xem cookie mà bạn đã chấp nhận

Internet Explorer 4.x, 5, hoặc 5,5

 1. Trên các Xem trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn hoặc Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các Tổng quát tab, bấm vào Thiết đặt.
 3. Nhấp vào Xem tệp.

Internet Explorer 3.x

 1. Trên các Xem trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn.
 2. Trên các Nâng cao tab, bấm vào Xem tệp.

Các vấn đề an ninh

Khi bạn chấp nhận một cookie, các trang Web không truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân về bạn (bao gồm cả địa chỉ thư điện tử của bạn), khác với các thông tin mà bạn chỉ định trong các thiết lập tùy biến cho trang Web đó (bao gồm bất kỳ thông tin nào mà bạn đã nhập vào biểu mẫu trên trang Web). Cookie có thể được đọc bởi chỉ máy chủ tạo ra các cookie.
4 3

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 154360 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 15:09:30 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook Express 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmt KB154360 KbMtvi
Phản hồi