Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách bật phím NUM LOCK cho màn hình đăng nhập

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.


CHÚ Ý: Bài viết này không áp dụng cho Windows NT 4.0 Terminal Server. Bài viết này cũng không áp dụng cho Windows 2000 Server và Windows 2000 Advanced Server chạy Dịch vụ Đầu cuối.
TÓM TẮT
Trạng thái của phím NUM LOCK tuỳ thuộc vào ý muốn của mỗi người dùng, và được tắt theo mặc định. Nếu bạn muốn bật phím NUM LOCK để sử dụng trước khi người dùng nhấn CTRL+ALT+DEL để đăng nhập, bạn phải dùng Registry Editor để thay đổi hành vi mặc định.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Để bật NUM LOCK trước khi người dùng đăng nhập, sử dụng các bước sau.

  1. Chạy Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Dẫn hướng tới HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard.
  3. Đổi giá trị cho InitialKeyboardIndicators từ 0 thành 2.
Tham chiếu khác:
217884 Đặt lại Thiết đặt NUM LOCK Sau khi Đăng Xuất Máy chủ Đầu cuối (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

262625 Cách Đặt Trạng thái NUM LOCK khi Đăng nhập Sử dụng một ID Script Đăng nhập (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
phím numlock đăng ký
Thuộc tính

ID Bài viết: 154529 - Xem lại Lần cuối: 09/25/2011 03:34:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbenv kbhowto KB154529
Phản hồi