Mô tả các ActiveX công nghệ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:154544
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
ActiveX là một nền tảng mở tích hợp cung cấp cho các nhà phát triển, người sử dụng,và nhà sản xuất Web một nhanh và dễ dàng cách để tạo ra các chương trình tích hợpvà nội dung cho Internet và mạng nội bộ. Bằng cách sử dụng ActiveX, bạn có thể dễ dàngChèn ảnh hưởng đa phương tiện, các đối tượng tương tác, và tinh vichương trình vào một trang Web, việc tạo ra một kinh nghiệm người dùng tương đương vớimà các tiêu đề CD-ROM đa phương tiện chất lượng cao.

LƯU Ý: Bài viết này là dành cho chỉ sử dụng thông tin. Nó không chứa bất kỳ thông tin khắc phục sự cố. Nếu bạn đang tìm kiếm giải đáp thắc mắc thông tin không được đề cập trong bài viết này, tìm kiếm cơ sở kiến thức Microsoft một lần nữa bằng cách sử dụng từ khóa được liệt kê trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
242450 Làm thế nào để truy vấn cơ sở kiến thức Microsoft bằng cách sử dụng từ khóa
THÔNG TIN THÊM
ActiveX là một tiêu chuẩn cho phép các thành phần phần mềm để tương tác vớinhau trong một môi trường mạng, bất kể của Ngoân ngöõ sử dụngđể tạo ra chúng. Hầu hết người sử dụng World Wide Web (WWW) sẽ kinh nghiệm ActiveXcông nghệ trong các hình thức điều khiển ActiveX, ActiveX tài liệu và ActiveXkịch bản.

Điều khiển ActiveX

Điều khiển ActiveX, trước đây gọi là điều khiển OLE hoặc OCX controls, làcác thành phần (hoặc các đối tượng) mà bạn có thể chèn vào một trang Web hay khácđóng chương trình do đó bạn có thể tái sử dụng gói tính năng mà người kháclập trình. Ví dụ, các điều khiển ActiveX được bao gồm trongInternet Explorer cho phép bạn để tăng cường các trang Web của bạn vớitinh vi tính năng định dạng và hoạt hình.

Một lợi thế quan trọng của các điều khiển ActiveX trên chương trình Java và Netscape plug-in là rằng điều khiển ActiveX có thể cũng được sử dụng trong các chương trình được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm tất cả các chương trình Microsoft vàngôn ngữ cơ sở dữ liệu.

Tài liệu ActiveX

Khi bạn đang xem với một trình duyệt Web ActiveX, nhận thức, chẳng hạn như Internet Explorer, ActiveX tài liệu cho phép bạn mở một chương trình với riêng của mìnhthanh công cụ và các menu có sẵn. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở không HTML file, như vậynhư các tập tin Microsoft Excel hoặc Microsoft Word, bằng cách sử dụng một trang Web nhận thức ActiveXtrình duyệt.

ActiveX script

ActiveX kịch bản hỗ trợ ngôn ngữ kịch bản phổ biến nhất, bao gồm cảMicrosoft Visual Basic Script và JavaScript. ActiveX script có thể được sử dụng để tích hợp hành vi của một số điều khiển ActiveX hoặc chương trình Java từ trình duyệt Web hoặc máy chủ, mở rộng chức năng của họ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 154544 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 15:11:28 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 2.01

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB154544 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)