Làm thế nào để xóa các mục lịch sử trong Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:157729
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để xoá lịch sử đã lưu ẩn (hoặc Địa chỉ hộp) mục trong Internet Explorer.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Để loại bỏ các lưu trữ Internet địa chỉ mục, xóa thư mục lịch sử. Để làm như vậy, sử dụng các phương pháp thích hợp:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Đóng tất cả các trường hợp hoạt động của Internet Explorer và tất cả các cửa sổ trình duyệt.
 2. Trong bảng điều khiển, nhấp vào Tuỳ chọn Internet.
 3. Bấm vào các Tổng quát tab, và sau đó bấm Xoá lịch sử.
 4. Nhấp vào Có, và sau đó nhấp vào Ok để đóng hộp thoại tùy chọn Internet.
Nếu địa chỉ cache vẫn được liệt kê trong các Địa chỉ hộp trong Internet Explorer, sử dụng các bước sau:
 1. Bỏ Internet Explorer.
 2. Xóa tất cả các giá trị ngoại trừ cho giá trị (mặc định) từ cáckhóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
LƯU Ý: Các giá trị trong này khóa sổ đăng ký được liệt kê như Url1, Url2, Url3, và như vậy. Nếu bạn xóa chỉ là một số giá trị và các giá trị còn lại không theo thứ tự số liên tiếp, chỉ có một số các mục còn lại được liệt kê trong các Địa chỉ hộp. Để ngăn chặn hành vi này xảy ra, đổi tên các giá trị còn lại để cho họ nằm trong trật tự số liên tiếp.

Internet Explorer 3.0

 1. Trong Internet Explorer, nhấp vào Tuỳ chọn trên các Xem trình đơn.
 2. Bấm vào các Danh mục chính tab.
 3. Nhấp vào Xoá lịch sử, và sau đó nhấp vào Ok.
Nếu địa chỉ cache vẫn được liệt kê trong các Địa chỉ hộp trong Internet Explorer cho Windows 95, sử dụng các bước sau:
 1. Bỏ Internet Explorer.
 2. Xóa tất cả các giá trị ngoại trừ cho giá trị (mặc định) từ cáckhóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
LƯU Ý: Các giá trị trong này khóa sổ đăng ký được liệt kê như Url1, Url2, Url3, và như vậy. Nếu bạn xóa chỉ là một số giá trị và các giá trị còn lại không theo thứ tự số liên tiếp, chỉ có một số các mục còn lại được liệt kê trong các Địa chỉ hộp. Để ngăn chặn hành vi này xảy ra, đổi tên các giá trị còn lại để cho họ nằm trong trật tự số liên tiếp.
3,00 4,00 bộ nhớ cache mru hủy bỏ rỗng 5,00 5,0 5,50

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 157729 - Xem lại Lần cuối: 09/28/2011 14:56:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 2.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbmt KB157729 KbMtvi
Phản hồi