Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách xác định phiên bản DirectX bằng cách sử dụng Công cụ Chẩn đoán DirectX

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Tóm tắt
Bài viết này mô tả cách xác định phiên bản Microsoft DirectX được cài đặt trên máy tính bằng cách sử dụng Công cụ Chẩn đoán DirectX.
Thông tin thêm
Để sử dụng Công cụ Chẩn đoán DirectX để xác định phiên bản DirectX được cài đặt trên máy tính, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
  2. Gõ dxdiag, sau đó bấm OK.
  3. Trên tab Hệ thống, ghi lại phiên bản DirectX được hiển thị trên dòng Phiên bản DirectX.
  4. Trên nhiều tab khác nhau, kiểm tra thông tin phiên bản cho từng tệp DirectX.
  5. Khi bạn kiểm tra xong các phiên bản tệp, hãy bấm vào Thoát.
Nếu Windows không thể tìm thấy chương trình dxdiag, thì DirectX phiên bản 5.0 hoặc phiên bản DirectX cũ hơn sẽ được cài đặt trên máy tính. Trong trường hợp này, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản DirectX mới nhất. 

Để tải xuống phiên bản DirectX mới nhất, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
179113 Cách tải xuống và cài đặt DirectX
msgame direct-x
Thuộc tính

ID Bài viết: 157730 - Xem lại Lần cuối: 11/29/2013 20:06:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • kbui kbtshoot kbfaq kbhowto KB157730
Phản hồi