Làm thế nào để xác định phiên bản của Windows 95/98/Me sử dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:158238
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả làm thế nào để xác định các thông tin sau vềcủa bạn cài đặt Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Millennium Edition (Me):
 • Phiên bản Windows bạn đang chạy
 • Việc cài đặt của Windows là tiến trình cài đặt OEM
 • Việc cài đặt của Windows là một phiên bản quốc tế
THÔNG TIN THÊM
Để xác định phiên bản của Windows 95, Windows 98, hoặc Windows Me bạn đang chạy:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Bảng điều khiển.
 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Các vấn đề.
 3. Bấm vào các Tổng quát tab.
 4. Xác định vị trí số phiên bản dưới tiêu đề hệ thống và sau đó xem cácBảng sau:
  Release          Version           File dates------------------------------------------------------------------------Windows 95 retail, OEM   4.00.950           7/11/95Windows 95 retail SP1   4.00.950A          7/11/95-12/31/95OEM Service Release 2   4.00.1111* (4.00.950B)    8/24/96OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* (4.00.950B) 8/24/96-8/27/97 OEM Service Release 2.5  4.03.1214* (4.00.950C)    8/24/96-11/18/97Windows 98 retail, OEM   4.10.1998          5/11/98Windows 98, Security CD  4.10.1998A Windows 98 Second Edition 4.10.2222A          4/23/99Windows 98 SE Security CD 4.10.2222BWindows Me         4.90.3000          6/08/00Windows Me Security CD   4.90.3000A						

Chú ý

 • Với Cập nhật hệ thống Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 98 gói dịch vụ khách hàng, không phải tất cả các file có con dấu Phiên bản được liệt kê trong bảng. Cập nhật hệ thống Windows 98 đã được bao gồm trong gói dịch vụ Windows 98 khách hàng. Bạn có thể xem thông tin Phiên bản tập tin bằng cách nhấp chuột phải một tập tin trong Windows Explorer, nhấp vào Thuộc tính vào phím tắt trình đơn, và sau đó bấm các Phiên bản tab. Nếu thuộc tính cho tệp không hiển thị một Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên bản có sẵn cho tập tin đó.
 • Với Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1) và 2.5 (OSR 2,5), không phải tất cả các file có con dấu Phiên bản được liệt kê trong bảng. Cho OSR 2.1 và OSR 2.5, chỉ những tập tin đã được cập nhật để hỗ trợ cho Win32 Driver Model (WDM) và Universal Serial Bus (USB) có thể có này tem Phiên bản (còn lại duy trì các con tem Phiên bản tương tự như các tập tin OSR2 tương ứng).

  Bạn có thể xem thông tin Phiên bản tập tin bằng cách nhấp chuột phải một tập tin trong Windows Explorer, nhấp vào Thuộc tính vào phím tắt trình đơn, và sau đó bấm các Phiên bản tab. Nếu thuộc tính cho tệp không hiển thị một Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên bản có sẵn cho tập tin đó.
 • Với số ngoại lệ, bản cập nhật Windows 95 có một phiên bản số của 4.00.951 hoặc mới hơn, chỉ ra rằng tập tin là một phiên bản mới hơn đã được ban đầu được kèm trong Windows 95. Cập Nhật của Windows 95 OEM ServicePhiên bản 2 (OSR2) thường có một phiên bản của 4.00.1112 hoặc sau đó.
 • Nhiều bản sửa lỗi có thể được áp dụng cho các thành phần tương tự. Với một số ngoại lệ hiếm, các bản sửa lỗi luôn luôn được tích lũy. Một sự thay đổi được thực hiện trong một phiên bản nhất định của một thành phần cụ thể cũng bao gồm trong phiên bản mới nhất của các thành phần đó, cùng với bất kỳ thay đổi bổ sung thực hiện trong phiên bản sau này. (Ví dụ, phiên bản 4.00.952 sẽ chứa sự thay đổi thực hiện ở phiên bản 4.00.951, cũng như sự thay đổi mới.)

  Bản chất tích lũy của những thay đổi này, kết hợp với các incrementedPhiên bản số, có nghĩa là, với rất ít ngoại lệ, là luôn luôn một trong"hiện tại" Phiên bản của một thành phần nhất định, có chứa tất cả các bản sửa lỗi được thực hiện để màthành phần đến nay.
 • Nếu bạn đang chạy Windows 95 OSR 2.1, bạn thấy phiên bản số 4.00.950B (giống như OSR2) khi bạn thực hiện theo các bước được liệt kê ở trên. Để xác định liệu bạn đang chạy OSR 2.1, kiểm tra cho "USB bổ sung để OSR2" trong danh sách chương trình được cài đặt trong các công cụ thêm/bớt chương trình trong Control Panel, và kiểm tra các phiên bản 4.03.1212 của Ntkern.vxd tập tin trong thư mục Windows\System\Vmm32.
 • Nếu bạn đang chạy OSR 2,5 và bạn gỡ bỏ cài đặt bổ sung USB bằng cách sử dụng công cụ thêm/bớt chương trình trong Control Panel, số phiên bản thay đổi để 4.00.950b trên các Tổng quát tab trong thuộc tính hệ thống.
 • Nếu bạn đã cài đặt một chương trình mà sử dụng Microsoft hoạt động khả năng tiếp cận (MSAA), Cập Nhật User.exe tập tin số phiên bản có thể thay đổi để 4.01.0970 hoặc 4.01.970 theo sau là một trống hoặc một chữ cái (A, B hoặc C) phản ánh bản gốc của Windows 95.

Xác định phiên bản OEM (OEM)

Windows có thể đã được cài trên máy tính của bạn. Đâycài đặt được gọi là cài đặt OEM. Một bản phát hành dịch vụ OEM (ví dụ, OSR 2) là một phiên bản Cập Nhật của một sản phẩm cho nhà sản xuất PC (OEM) đến đây vào máy tính mới. Mục đích là để cho phép OEM để cài đặt một sản phẩm Windows tích hợp mà chứa những mới nhất có sẵn cập cá nhân Nhật và hỗ trợ tiến bộ gần đây trong phần cứng yêu cầu hỗ trợ hệ điều hành cốt lõi.

LƯU Ý: OSR bản được liệt kê trong bài viết này có thể được lấy từ một OEM. Một cài đặt Windows 95 (Phiên bản 950) bán lẻ không thể nâng cấp với một phiên bản OSR.

Để xác định cho dù bạn có một cài đặt OEM của Windows:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, và sau đó nhấp vào Bảng điều khiển.
 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Các vấn đề.
 3. Bấm vào các Tổng quát tab.
 4. Xác định vị trí sản phẩm ID số dưới tiêu đề "Đăng ký để". Con số này thường chứa chữ số 20. Nếu chữ số 6, 7 và 8 chứa các chữ cái "OEM", bạn có một cài đặt OEM của Windows. Ví dụ, sau mẫu sản phẩm ID số cho thấy một OEMcài đặt:
  12345-OEM-6789098-76543
Nếu bạn đang sử dụng một cài đặt OEM của Windows, bạn nên liên hệ vớinhà sản xuất máy tính của bạn cho hỗ trợ Windows chung.

Xác định phiên bản quốc tế

Để xác định phiên bản ngôn ngữ của Windows 95 hoặc Windows 98 mà bạn đang sử dụng:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Tìm, và sau đó nhấp vào Tệp hoặc cặp.
 2. Trong các Đặt tên hộp, loại winver.exe, và sau đó nhấp vào Tìm thấy bây giờ.
 3. Khi các tập tin có vị trí, nhấp chuột phải vào tệp, và sau đó nhấp vào Thuộc tính trên trình đơn xuất hiện.
 4. Bấm vào các Phiên bản tab.
 5. Trong các Tên khoản mục hộp, bấm vào Ngôn ngữ. Phiên bản ngôn ngữ sau đó được hiển thị trong các Giá trị hộp.

Thông tin bổ sung

Để thêm thông tin về các nội dung cụ thể của một OSR Phiên bản hoặc dịch vụ gói, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
146449 Mô tả của các thành phần của Microsoft Windows 95 Service Pack 1
143003 Mô tả bản Cập Nhật Microsoft Windows 95 Service Pack 1
148761 Mô tả của Windows 95 OEM Service Release 1
181661 Tập tin đi kèm với việc bổ sung USB trong OSR2.1 và OSR2.5
234762 Mô tả của Windows 98 Second Edition
161020 Triển khai thực hiện Cập nhật Windows 95
servicepack1 imuwr 950a 950b 950 950 c

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 158238 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 15:38:46 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB158238 KbMtvi
Phản hồi