Xây dựng các con số và ngày phát hành cho Exchange Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 158530
Chú ý
Thông tin về xây dựng số và ngày phát hành cho Microsoft Exchange Server 2007 và sau đó, truy cập vào web site sau đây:

Tóm tắt
Mỗi phiên bản của Microsoft Exchange Server có một số khác nhau xây dựng. Bảng dưới đây liệt kê những con số xây dựng và phát hành nói chung ngày cho mỗi phiên bản
Exchange Server 4.0                4.0.837         		 April 1996 Microsoft Exchange Server 4.0 (a)         4.0.993         		 August 1996 Microsoft Exchange Server 4.0 SP1         4.0.838         		 May 1996 Microsoft Exchange Server 4.0 SP2         4.0.993         		 August 1996 Microsoft Exchange Server 4.0 SP3         4.0.994         		 November 1996 Microsoft Exchange Server 4.0 SP4         4.0.995         		 April 1997 Microsoft Exchange Server 4.0 SP5         4.0.996         		 May 1998 Microsoft Exchange Server 5.0           5.0.1457         		 March 1997 Microsoft Exchange Server 5.0 SP1         5.0.1458         		 June 1997 Microsoft Exchange Server 5.0 SP2         5.0.1460         		 February 1998 Microsoft Exchange Server 5.5           5.5.1960         		 November 1997 Microsoft Exchange Server 5.5 SP1         5.5.2232         		 July 1998 Microsoft Exchange Server 5.5 SP2         5.5.2448         		 December 1998 Microsoft Exchange Server 5.5 SP3         5.5.2650         		 September 1999 Microsoft Exchange Server 5.5 SP4         5.5.2653         		 November 2000 Microsoft Exchange 2000 Server           6.0.4417         		 October 2000 Microsoft Exchange 2000 Server (a)         6.0.4417         		 January 2001 Microsoft Exchange 2000 Server SP1         6.0.4712         		 July 2001 Microsoft Exchange 2000 Server SP2         6.0.5762         		 December 2001 Microsoft Exchange 2000 Server SP3         6.0.6249         		 August 2002 Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6487         		 September 2003 Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6556         		 April 2004 Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6603         		 August 2004Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6620.5        		 March 2008  Microsoft Exchange 2000 Server post-SP3       6.0.6620.7        		 August 2008Microsoft Exchange Server 2003           6.5.6944         		 October 2003 Microsoft Exchange Server 2003 SP1         6.5.7226         		 May 2004 Microsoft Exchange Server 2003 SP2         6.5.7638         		 October 2005Microsoft Exchange Server 2003 post-SP2      6.5.7653.33       		 March 2008Microsoft Exchange Server 2003 post-SP2      6.5.7654.4        		 August 2008  Microsoft Exchange Server 2007           8.0.685.24 or 8.0.685.25 		 December 2006 Microsoft Exchange Server 2007 SP1         8.1.0240.006       		 November 2007Microsoft Exchange Server 2007 SP2         8.2.0176.002       		 August 2009Microsoft Exchange Server 2007 SP3         8.3.0083.006         June 2010                  
Để xem số xây dựng của máy chủ mà bạn đang sử dụng, xem các thuộc tính của máy chủ.
RTM Service Pack Street ngày Phiên bản phiên bản phát hành ngày phát hành ngày xây dựng xây dựng XGEN

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 158530 - Xem lại Lần cuối: 07/19/2012 10:15:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • kbmt KB158530 KbMtvi
Phản hồi