Làm thế nào để hủy bỏ CHKDSK sau khi nó đã được lên kế hoạch

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:158675
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Khi bạn chạy lệnh CHKDSK /F /R từ dòng lệnh, Windows NTsẽ hỏi nếu bạn muốn lịch trình CHKDSK chạy sau khi hệ thốngkhởi động lại. Bài viết này mô tả như thế nào, trong trường hợp bạn chọn YES, có lẽ bạn có thểsau đó ngăn CHKDSK chạy sau khi bạn bắt đầu cáchệ phục vụ.
GIẢI PHÁP
Để ngăn chặn việc thi hành của CHKDSK /F /R, bạn phải chỉnh sửa các cơ quan đăng ký bằng cách sử dụngRegistry biên soạn.

Cảnh báo: Bằng cách sử dụng Registry Editor không đúng có thể gây ra nghiêm trọng, toàn hệ thốngcác vấn đề mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại Windows NT để sửa chữa chúng.Microsoft không thể đảm bảo rằng bất kỳ vấn đề phát sinh từ việc sử dụngBiên tập viên đăng ký có thể được giải quyết. Sử dụng công cụ này nguy cơ của riêng bạn.

Để ngăn chặn việc thi hành của CHKDSK /F /R, làm theo các bước sau:
 1. Chạy Registry Editor(Regedt32.exe).
 2. Dưới HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, đi đến subkey sau đây:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session manager
 3. Thay đổi mục nhập BootExecute từ:

  autocheck autochk * /r\DosDevice\C:

  Để:

  autocheck autochk *
Nếu bạn đã lập kế hoạch CHKDSK cho nhiều khối lượng, sẽ có mộtautocheck mục nhập cho mỗi tập. Xóa chuỗi từ BootExecutegiá trị đăng ký cho mỗi khối lượng bạn không muốn kiểm tra.

Thủ tục này sẽ thiết lập lại chuỗi mặc định, và CHKDSK /F /R sẽ không chạyngày thiết lập lại.
CHKDSK /F /R AUTOCHECK

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 158675 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 15:43:06 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB158675 KbMtvi
Phản hồi