Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Việc dọn sạch Cặp Tệp Internet Tạm thời Để lại Tệp Cookie

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:158769
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn rỗng cặp Tệp Internet tạm thời trong Internet Explorer,tập tin mà bắt đầu với từ "Cookie" có thể vẫn còn trong thư mục.
THÔNG TIN THÊM
Những tập tin này là liên kết đến các cookie thực tế được đặt tại cácWindows\Cookies thư mục. Duy trì sự liên kết giữa cácgợi ý và các tập tin cookie thực tế, họ sẽ không bị xóa khi bạn có sản phẩm nàocặp Tệp Internet tạm thời. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bằng tay mộttệp tin cookie từ cặp Tệp Internet tạm thời, cả hai con trỏ đểthư mục cookie và tập tin cookie nằm trong thư mục cookie làxóa.

Cookies là các tập tin được viết cho máy tính của bạn về bạn vàcác lượt truy cập vào các trang Web. Để có thêm thông tin về cookie, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
154360 Thông tin về bảo mật cảnh báo cho cookie trong trình duyệt Internet Explorer và Outlook Express
lịch sử bộ nhớ cache

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 158769 - Xem lại Lần cuối: 08/18/2011 12:12:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbprb kbui kbmt KB158769 KbMtvi
Phản hồi