Làm thế nào để giữ cho các kết nối RAS hoạt động sau khi đăng xuất

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:158909
TÓM TẮT
Khi bạn đăng xuất từ một Windows Remote Access Service (RAS)khách hàng, bất kỳ kết nối RAS sẽ bị ngắt kết nối tự động. Để duy trìkết nối sau khi đăng xuất, bạn có thể kích hoạt phím KeepRasConnections trongđăng ký vào máy sử dụng RAS.

Chú ý: Hành vi này là khác nhau từ các phiên bản của Windows NT RAS sớm hơn so với Windows NT 4.0; Phiên bản cũ của Windows NT vẫn được kết nối khi đăng xuất khỏi máy tính địa phương.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Để thay đổi hành vi của RAS khi đăng xuất, thay đổi giá trị của cáckhóa registry sau đây:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
KeepRasConnections REG_SZ
Tầm bay: 0 hay 1
Mặc định: 0 (tắt)
Bạn nên khởi động lại máy tính sau khi thực hiện thay đổi này.

Theo mặc định, khi đăng nhập, Windows đóng tất cả các kết nối RASmở trong phiên. Nếu giá trị chủ chốt đăng ký này thêm vào và thiết lập để1, hệ thống sẽ không đóng kết nối RAS khi đăng xuất. Điều nàygiá trị chủ chốt đăng ký không xuất hiện trong registry trừ khi bạn thêm nó.

Chú ý Thay đổi các
KeepRasConnections
khóa registry để duy trì kết nối sau khi bạn đăng xuất khỏi một khách hàng RAS không được hỗ trợ trong Windows Vista."
prodnt logoff ngắt kết nối đăng nhập đăng nhập liên tục

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 158909 - Xem lại Lần cuối: 08/18/2011 10:03:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbhowto kbnetwork kbmt KB158909 KbMtvi
Phản hồi