Sự tương tác của tập tin và thư mục bảo mật trên NTFS tập

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:161275
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Sau khi bạn đặt quyền trên tệp cụ thể, người dùng và nhóm đôi khicó thêm quyền đối với các tập tin hơn dự kiến. Điều này là do an ninh NTFSáp dụng cho cả hai tập tin cấp và ở mức độ thư mục. NTFS permissionscấp tại cả hai cấp độ có tích lũy.

Ví dụ, bạn có một thư mục có tên báo cáo và bạn cấp nhómBán hàng toàn quyền kiểm soát, và nhóm tiếp thị đọc quyền truy cập vào thư mục.Bạn sau đó đặt một tập tin README vào thư mục, và thiết lập một cách rõ ràng cácquyền đối với tất cả mọi người trong nhóm là đã đọc. Các thành viên của nhóm tiếp thịsẽ có thể đọc, nhưng không xóa các tập tin README. Các thành viên của cácBán hàng nhóm Tuy nhiên, sẽ có thể cả đọc và xóa các tập tin,bởi vì họ có toàn quyền kiểm soát ngay ở mức độ thư mục. Để ngăn chặncác tập tin từ bị xóa bởi một trong hai nhóm bạn sẽ cần phải thay đổi cácBán hàng nhóm truy cập thư mục cấp.
THÔNG TIN THÊM
Để thêm thông tin về xem chủ đề này:
  • "Windows NT Workstation Resource Kit," chương 18, phần có tiêu đề "Việc kiểm soát quyền truy cập vào các tập tin và thư mục"
  • Windows NT Server "Khái niệm và hướng dẫn lập kế hoạch," Chương 5.
thư mục con bảo mật thư mục

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 161275 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 15:57:51 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbusage kbmt KB161275 KbMtvi
Phản hồi