ACC: Regsvr32a.exe có sẵn cho các trung tâm tải về

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:161983
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Vừa phải: Đòi hỏi vĩ mô cơ bản, mã hóa, và kỹ năng khả năng tương tác.

TÓM TẮT
Regsvr32.exe Regsvr32.exe là một ứng dụng được sử dụng để đăng ký liên kết năng độngthư viện (dll) và điều khiển ActiveX (trước đây gọi là OLE Custom Controls)trong đăng ký Microsoft Windows 95 và Microsoft Windows NT. ChoVí dụ, để tự đăng ký điều khiển Sample.ocx ActiveX, bạn gõ cácsau tại dấu nhắc MS-DOS:
c:\Regsvr32.exe Sample.ocx
Lưu Ý: Điều này giả định rằng regsvr32.exe Regsvr32.exe và Sample.ocx đều trong thư mục gốcDanh mục các ổ đĩa C (c: \).

Regsvr32.exe Regsvr32.exe có các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh sau đây:
/u – unregister máy chủ
/ s - im lặng; hiển thị không có hộp thư
/c installer.bat/c - đầu ra giao diện điều khiển
Regsvr32.exe Regsvr32.exe được chứa trong một tự extracting exe file được gọi làRegsv32a.exe.

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Các tập tin Regsv32a.exe chứa các tập tin sau đây:
   Library. It contains the following files:   Regsvr32.exe    The Regsvr32.exe application.   Regsv32a.txt    A text file containing information and instructions.				
Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 161983 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 16:06:37 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Access 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbprogramming kbmt KB161983 KbMtvi
Phản hồi