Làm thế nào để thực hiện một cuộc gọi Video với NetMeeting

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:167778
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Trong Microsoft NetMeeting, bạn có thể tham gia vào một hội nghị video vớikhác người dùng NetMeeting. Bài viết này mô tả làm thế nào để thực hiện một videokết nối.
THÔNG TIN THÊM
Người dùng với các thiết bị video thích hợp có thể gửi video cho người dùng khác.Tất cả người dùng có khả năng nhận được video.

Nhận được Video

Để nhận được video, tất cả các điều kiện sau đây phải tồn tại:

  • Có phải là một người sử dụng có khả năng gửi video.
  • Người dùng có khả năng gửi video phải được gửi video cho bạn.
  • Nếu bạn nhận được video, tình trạng trong cửa sổ video nên đọc "Nhận." Nếu tình trạng đọc "Paused", bạn sẽ không nhận được video trực tiếp cho đến khi bạn bấm nút Play để tiếp tục chơi.
Để tự động nhận được video tại đầu của mỗi cuộc gọi, làm theo cácbước sau:

  1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn.
  2. Trên các Video tab, bấm vào các Tự động nhận được video tại đầu của mỗi cuộc gọi hộp kiểm để chọn nó.

Gửi Video

Để gửi video, tất cả các điều kiện sau đây phải tồn tại:

  • Bạn phải có thích hợp phần cứng video mà tương thích với NetMeeting: một máy ảnh hoặc một ban quay video.
  • Người dùng gửi video nên xem tình trạng "Gửi" trong các của tôiCửa sổ video. Video không được gửi nếu tạm tình trạng "dừng."
Nếu bạn muốn gửi video tự động ở đầu của mỗi cuộc gọi,làm theo các bước sau:

  1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Tuỳ chọn.
  2. Trên các Video tab, bấm vào các Tự động gửi video lúc bắt đầu mỗi cuộc gọi hộp kiểm để chọn nó.

Thực hiện một âm thanh và Video kết nối

NetMeeting thiết lập một kết nối video tự động ở đầucuộc gọi nếu các Tự động gửi video lúc bắt đầu mỗi cuộc gọi chọn hộp kiểm.

Nếu bạn đang trong một hội nghị dữ liệu và không có một âm thanh và videothiết lập kết nối, bạn có thể nhấp chuột phải vào một người sử dụng trên các Cuoäc goïi hieän haønh tab, và sau đó bấm Chuyển đổi Audio và Video.

Bạn cũng có thể nhấp Chuyển đổi trên thanh công cụ, và sau đó bấm để chọn người dùng với người mà bạn muốn thiết lập một kết nối âm thanh và video. Lưu ý rằng nút chuyển có sẵn chỉ khi tab hiện tại gọi được chọn.

LƯU Ý: Tính năng chuyển đổi âm thanh và Video đã bị loại bỏ trong NetMeeting 3,0 bao gồm trong Windows 98 Second Edition.
nmfaq

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 167778 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 16:54:58 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB167778 KbMtvi
Phản hồi