OL97: Làm thế nào để tìm bật lên và chạy công cụ sửa chữa hộp thư đến

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 168648
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Hộp thư đến sửa chữa công cụ là một công cụ được thiết kế nhằm sửa chữa hành vi liên kết với các tập tin mục tin thư thoại cá nhân (.pst). Nó cũng sửa chữa cửa hàng tệp gián tuyến (OST) và thư thông báo tập tin (.mmf). Inbox Repair Tool tàu với Microsoft Windows 95 và Microsoft văn phòng 97 CD-ROM.
Thông tin thêm
Nếu Inbox Repair Tool đã được cài đặt chuyên biệt với Windows 95, hãy làm theo các bước sausử dụng công cụ:
  1. Bấm chuột Bắt đầu, trỏ đến Chương trình, trỏ đến Phụ kiện, và sau đó điểm đến Công cụ hệ thống.
  2. Bấm chuột Hộp thư đến sửa chữa công cụ.
Nếu hộp thư đến công cụ sửa chữa không được liệt kê trong công cụ hệ thống, nó có thể không cóđược cài đặt chuyên biệt như là một phần của Windows 95. Nếu đây là trường hợp,bạn có thể muốn chạy nó từ đĩa CD-ROM 97 văn phòng. Bạn không cần phải sao chépnó vào ổ cứng của bạn vì nó là một công cụ được sử dụng trong trường hợp hiếm hoi.

Để chạy công cụ sửa chữa hộp thư đến từ văn phòng 97 CD-ROM, hãy làm theo các bước sau:
  1. Chèn của bạn Microsoft văn phòng 97 đĩa trong ổ đĩa CD-ROM. Nếu nội dung của đĩa CD-ROM không được hiển thị tự động, bấm chuột phải vào Bắt đầu, bấm vào Khám phá, và sau đó nhấp vào ổ đĩa CD-ROM.
  2. Nhấp đúp vào mục văn phòng, và sau đó nhấp đúp vào mục WMS.
  3. Nếu bạn đang chạy Windows 95 hoặc Windows NT 4.0, nhấp đúp vào mục Win95. Nếu bạn chạy Windows NT 3.51, nhấp đúp vào mục Winnt.
  4. Nhấp đúp vào Scanpst.exe để khởi động công cụ sửa chữa hộp thư đến.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 168648 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:01:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB168648 KbMtvi
Phản hồi