Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Dịch vụ Messenger của Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:168893
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bằng cách sử dụng các dịch vụ Messenger trong Windows sẽ cho bạn kết quả khác nhau màphụ thuộc vào lựa chọn lệnh hoặc giao diện bạn dùng để gửi thư.Các phương pháp bạn sử dụng sẽ xác định xem các bài viết là một địa phươngPhát sóng hoặc một datagram đạo diễn, và để mà NetBIOS tên thưlà để được gửi.

Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
163409 NetBIOS Suffixes (16 ký tự tên NetBIOS)
THÔNG TIN THÊM

LƯỚI GỬI *

Sẽ gửi ra một phát sóng cho tất cả người dùng đăng ký tên miền địa phương <00>thông qua mỗi giao thức trên máy tính gửi. Ví dụ, một máy tính chạy Windows với NWLINK, TCP/IP và NetBEUI sẽ gửi baphát sóng thông điệp đến tên miền <00>. Một người sử dụng trong tên miền mà chạy tất cả ba các giao thức sẽ nhận ba thư.</00></00>

LƯỚI GỬI /DOMAIN:NAME

Gửi ra một phát sóng để được chỉ định tên <00> thông qua mỗigiao thức trên máy tính gửi. Điều này chức năng giống như gửi NET *, ngoại trừ rằng bạn có thể chọn một tên miền cụ thể, thay vì của việc sử dụng tên miền đăng nhập hiện tại của bạn.</00>
LƯU Ý: Với NET gửi * và NET gửi /DOMAIN:NAME, chỉ có người dùng trên các con địa phương mà thuộc về các tên miền được chỉ định, nhận được các .
Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
150881 Địa phương truy vấn tên NetBIOS phát sóng không được chuyển tiếp bởi bộ định tuyến

NET GỬI TÊN

Gửi tin nhắn hướng đến <03> NetBIOS mục nhập cho người dùng đã chỉ định.Người dùng sẽ nhận được chỉ có một tin nhắn, và các phương pháp bình thường để phát hiệnNetBIOS tên được sử dụng.</03>

Để biết thêm chi tiết, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119493 NetBIOS trên TCP/IP tên độ phân giải và thắng
149270 Cách xử lý bộ định tuyến IPX kiểu 20 gói tin NetBIOS

NET GỬI /USERS

Gửi một tin nhắn hướng đến <03> NetBIOS mục nhập cho tên máy tính của mỗi phiên làm việc thành lập với hệ phục vụ. Bạn có thể xem các kết nối thông qua máy chủ quản lý. Nếu một máy tính có ba phiên mở dưới quản lý máy chủ, sau đó máy tính đó nhận thư ba lần.</03>

MÁY CHỦ QUẢN LÝ - GỬI TIN NHẮN

Gửi tin nhắn hướng để <03> NetBIOS mục nhập cho mỗi máy tínhkết nối tới hệ phục vụ. Không giống như NET gửi /USERS, chỉ có một tin nhắn được gửi mỗi máy tính được kết nối, ngay cả khi máy tính có nhiềubuổi với hệ phục vụ.</03>

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 168893 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:04:43 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB168893 KbMtvi
Phản hồi