Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

System32 thư mục mở khi đăng nhập Windows XP, Windows 2000 hoặc Windows NT 4.0

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:170086
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Windows, một cửa sổ Microsoft Windows Explorer có thể mở hiển thị nội dung của thư mục System32.

Hành vi này cũng có thể xảy ra nếu có một giá trị chuỗi chứa chỉ duy nhất báo giá nhân vật (") như là dữ liệu giá trị trong khóa Registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu một null, không đầy đủ, hoặc bị hư hỏng mục nhập tồn tại trong sổ đăng ký.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần này, phương pháp, hoặc công việc có bước mà cho bạn biết làm thế nào để chỉnh sửa registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Sử dụng Registry Editor để xem sau hai Khóa Windows registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Kiểm chứng rằng tất cả các giá trị trong những phím không chứa bất kỳ không chính xác, không đầy đủ hoặc null mục (chẳng hạn như "").
THÔNG TIN THÊM
Một mục nhập không chính xác trong giá trị đăng ký sau đây đã xác nhận để gây ra hành vi mô tả ở trên:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Giá trị: Phim_hiện_hoạt File phần mở rộng
Loại giá trị: REG_SZ
Dữ liệu giá trị: ActMovie.exe /Check
Nếu dữ liệu giá trị cho mục nhập này là không hay xuất hiện trong Registry Editor như là dấu ngoặc kép, bạn có thể kinh nghiệm vấn đề mô tả ở trên. Để khắc phục sự cố, thay đổi các dữ liệu giá trị để phù hợp với các mục nhập ở trên hoặc xóa các phần mở rộng tập tin Phim_hiện_hoạt giá trị.

Bạn có thể giải quyết hành vi này bằng cách xóa bỏ những Giá trị còn lại có "" bên cạnh nó là ở khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

Nếu bạn không chắc chắn cho dù một mục nhập không đúng hoặc không đầy đủ, bạn có thể muốn xóa tất cả các mục khác hơn mặc định Mục nhập Windows. Yêu cầu các mục sau đây để chạy các khay hệ thống là duy nhất Windows mặc định nhập cảnh:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Giá trị: SystemTray
Loại có giá trị: REG_SZ
Dữ liệu giá trị: SysTray.exe
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
177510System32 thư mục mở ra khi khởi động Windows NT
dịch vụ gói sp3 đăng nhập trống bắt đầu khởi động tự động tự động đăng nhập

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 170086 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:13:43 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbui kbmt KB170086 KbMtvi
Phản hồi