你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Làm thế nào để cấu hình Outlook Express 6.0 cho thư Internet

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:171163
Thông tin về sự khác nhau giữa Microsoft Outlook Express, và Microsoft Outlook thư điện tử khách hàng, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
257824 Sự khác biệt giữa Outlook và Outlook Express
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách cấu hình Microsoft Outlook Express 6.0 để thêm một thư điện tử Internet mới tài khoản. Bạn phải có được thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để hoàn thành các bước trong bài viết này.

Thông tin mà bạn phải có được từ ISP của bạn trước khi bạn cấu hình Outlook Express 6.0

 • Địa chỉ thư điện tử. Một ví dụ về một địa chỉ thư điện tử là "ten@vidu.com."
 • Tên người dùng. Ví dụ, nếu địa chỉ e-mail là ten@vidu.com, tên người dùng là "một."
 • Mật khẩu.
 • Đến tên máy chủ thư. Một ví dụ về một hệ phục vụ thư đến là "pop.microsoft.com."
 • Các loại hệ phục vụ thư. Là loại hệ phục vụ thư đến một máy chủ POP3?
 • Gửi đi tên máy chủ thư.Một ví dụ về một máy chủ thư đi là "smtp.microsoft.com."
 • Tài khoản của bạn nào yêu cầu bạn dùng xác thực mật khẩu an toàn?
 • ISP có sử dụng bất kỳ cổng không chuẩn e-mail?
Chú ý Microsoft mạng (MSN) Hotmail không còn cho phép bạn sử dụng Outlook Express để truy cập thư điện tử miễn phí tài khoản. Nếu bạn muốn sử dụng Outlook Express truy cập tài khoản MSN Hotmail của bạn, bạn phải có một tài khoản Hotmail Plus.

Thông tin về làm thế nào để nâng cấp tài khoản MSN Hotmail của bạn, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Bài viết này là dành cho một khởi đầu cho người dùng máy tính trung gian.
Bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng hơn để làm theo các bước nếu bạn in bài viết này lần đầu tiên.
THÔNG TIN THÊM
ACW

Hướng dẫn trợ giúp thêm và cấu hình một trương mục thư điện tử Internet mới trong Outlook Express

Trợ giúp hướng dẫn có sẵn để thêm và cấu hình một trương mục thư điện tử Internet mới trong Outlook Express 6. Điều khiển trợ giúp có thể hướng dẫn bạn qua các bước, hoặc thực hướng dẫn giúp có thể tự động hiện các bước cho bạn.

Hành động này giúp hướng dẫn thực hiện có thể được hoàn tác sau khi hướng dẫn giúp hoàn tất. Để hoàn tác hành động này giúp hướng dẫn thực hiện, tự loại bỏ Outlook Express tài khoản mà bạn đã sử dụng hướng dẫn giúp để tạo ra. Để biết thêm thông tin về Trợ giúp có Hướng dẫn, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
915092 Mô tả về Trợ giúp có Hướng dẫn dùng cho các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft

Yêu cầu cài đặt và sử dụng này hướng dẫn giúp

Cài đặt và sử dụng này hướng dẫn giúp, bạn phải chạy một phiên bản tiếng Anh của một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Xp Home Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
Bạn phải đầu tiên tải về hướng dẫn giúp. Để thực hiện việc này, nhấp vào liên kết sau đây:
THÔNG TIN THÊM
Đối với bước hướng dẫn về làm thế nào để tự tạo một tài khoản Outlook Express mới, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
THAM KHẢO
883081 Làm thế nào để cấu hình trương mục thư điện tử AOL trong Outlook Express
220852 Làm thế nào để cấu hình Outlook Express để sử dụng một tài khoản Hotmail
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được e-mail và tin tức bằng Outlook Express, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
oe4faq oe5faq 4,00 OLEXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:171163 - 上次审阅时间:09/21/2011 22:52:00 - 修订版本: 3.0

 • kbresolve kbceip kbhowto kbacwsurvey kbgraphxlinkcritical kbinfo kbmt KB171163 KbMtvi
反馈