Làm thế nào để loại bỏ một quá trình mà không đáp ứng mà không cần khởi động lại máy tính

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:171773
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Nếu một chương trình hoặc tiến trình không đáp ứng (bị treo) trong khi chờ đợi cho người sử dụng đầu vào,và không thể chấp nhận đầu vào hoặc được chấm dứt, thường là cách duy nhất để chấm dứtquá trình này để khởi động lại máy tính.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Nếu bạn không thể khởi động lại máy tính để chấm dứt quá trình mà không đáp ứng, sử dụng cácKill.exe chương trình từ Windows Resource Kit để chấm dứt quá trìnhchương trình không đáp ứng. Khi bạn sử dụng Kill.exe, bạn không phải khởi động lại máy tính.

Sử dụng nút quá trình quản lý tác vụ trong Windows để xác định cácquá trình ID (PID) của chương trình không đáp ứng. Trong Windows NT 3.51, sử dụngPviewer.exe hoặc Tlist.exe để xác định các quá trình của bạn.Nếu tiến trình đã được bắt đầu với AT Scheduler, sử dụng AT để sắp xếp cácgiết lệnh và chấm dứt quá trình mà không đáp ứng.

Ví dụ:
LÚC 10: 30: 40 C:<resource kit="" root="">\kill -f 175</resource>
LƯU Ý: Trong nhiều trường hợp quá trình tên sẽ làm việc nếu nó là duy nhất. Điều này sẽchấm dứt chương trình với quá trình ID của 175.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
138340 Rắc rối bỏ chương trình bắt đầu với AT.EXE Scheduler
NT Backup

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 171773 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:28:11 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB171773 KbMtvi
Phản hồi